Kopiowanie

W celu skopiowania bazy pytań lub tylko wybranej kategorii pytań pomiędzy kursami należy skorzystać z jednej z dwóch procedur:

Kopiowanie w obrębie jednej platformy

Chcąc skopiować pytania pomiędzy kursami na tej samej platformie, można posłużyć się zarówno sposobem opisanym w procedurze następnej („Kopiowanie pomiędzy różnymi platformami”) – wówczas będzie można wyeksportować pytania z konkretnej kategorii lub całą bazę pytań –

lub też wykorzystać procedurę Importu znajdującą się pod LINK’iem, za pomocą której będzie można jednak skopiować całą bazę, bez możliwości wskazania konkretnej kategorii.

WAŻNE!: W tym przypadku należy jednak pamiętać, że konieczne będzie zaznaczenie w oknie „Importuj ustawienia” opcji:

  • Uwzględnij bank pytań;
  • Dołącz pliki (jeśli w pytaniach pojawiają się pliki);
  • Uwzględnij pliki kursu w starym formacie.

Pozostałe opcje należy odznaczyć.

Kopiowanie pomiędzy różnymi platformami

Będąc na stronie głównej kursu, z którego chcemy wyeksportować pytania (kurs źródłowy), należy rozwinąć odnośnik „Więcej” na belce nawigacyjnej a następnie wybrać pozycję „Baza pytań” [1]:

kopiowanie pytań

W dalszej kolejności, z rozwijanego menu należy wybrać opcję „Eksport” [2]:

kopiowanie pytań

Na stronie eksportu należy:

  • wybrać w sekcji „Format pliku” opcję „Format Moodle XML” [3]
  • oraz w sekcji „Ogólne” wskazać kategorię do eksportu [4] – WAŻNE!  jeśli chcemy wyeksportować cały bank pytań przypisany do danego kursu, kategoria nadrzędna będzie miała w nazwie formułę „Najwyższe dla … [nazwa danego kursu]”:
  • całość należy zatwierdzić przyciskiem „Eksportuj pytania do pliku” [5] (miejsce zapisu pliku na komputerze wybierane jest indywidualnie):

kopiowanie pytań

Po wyeksportowaniu banku pytań lub wybranej kategorii do pliku należy przejść do kursu, do którego chcemy zaimportować powyższe a następnie wybrać opcję „Import” [6]:

kopiowanie pytań

Na stronie importu należy:

  • wybrać w sekcji „Format pliku” opcję „Format Moodle XML” [7]
  • a w sekcji „Import pytania z pliku” wcześniej wyeksportowany plik z pytaniami [8];
  • dodatkowo w sekcji „Ogólne” można wskazać kategorię do której  będzie importowana baza/kategoria pytań
  • całość operacji zatwierdzamy przyciskiem „Import” [9]:

kopiowanie pytań

Na kolejnej planszy należy zatwierdzić operację klikając przycisk „Kontynuuj”. Jeżeli system nie zgłasza błędów – import został wykonany prawidłowo.