Pytania

Historia wersji

Aby uzyskać dostęp do historycznych wersji pytania – po wejściu do bazy pytań – przy danym pytaniu klikamy na Modyfikuj i wybieramy przycisk Historia.

historia

Przykładowy widok historii modyfikowania pytania znajduje się poniżej (autor zmian i data modyfikacji również będą widoczne):

wersje

Status

Ustawienie szczególnie przydatne podczas tworzenia bazy pytań przez kilku prowadzących.
Podczas przygotowywania pytań, istnieje możliwość ustawienia statusu Wersja robocza lub Gotowe.

wersje robocze

Statystyki

Statystyki pytań dostępne są w Bazie pytań

statystyki

statystyki

  • Wymaga sprawdzenia – opcja ta jest wskazówką czy pytanie zostało utworzone poprawnie. Na podstawie statystyk odpowiedzi – system potrafi wykryć np. czy odpowiednia odpowiedź została ustawiona jako poprawna. Na przykład jeśli uczniowie uzyskają niski wynik w pytaniu, ale wysoki wynik w całym teście lub wysoki wynik w pytaniu, ale niski w całym teście – wskazuje to, że niewłaściwa odpowiedź została ustawiona jako poprawna. Statystyki nie są jednak nieomylne – stanowią jedynie wskazówkę dla prowadzącego aby sprawdzić pytanie.
  • Wskaźnik łatwości  – podaje średnią ocenę (jako procent) uzyskaną za to pytanie we wszystkich testach, gdzie pytanie było użyte. Wyższa wartość oznacza łatwiejsze pytanie.
  • Skuteczność wyróżniania – jest statystycznym szacunkiem jak dobrze pytanie ocenia studentów – gdzie wyższa wartość jest lepsza. Szczególnie niska wartość może wskazywać na problem z pytaniem. Bardzo trudne lub bardzo łatwe pytanie (ze skutecznością wyróżniania bliską 0% lub 100%) również może prowadzić do niskiej wartości.
  • Wykorzystanie – liczba testów, w których pytanie jest używane.