Zasoby

Platformy edukacyjne zawierają szereg użytecznych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny, pracę w grupach, komunikację między prowadzącymi zajęcia i studentami. Narzędzia te podzielone są na dwie ogólne grupy: Zasoby i Aktywności.

W tej części zostaną omówione Zasoby. Pod tą nazwą kryją się narzędzia umożliwiające udostępnienie studentom różnego rodzaju materiałów do tradycyjnego, pasywnego odbioru treści (poprzez czytanie, oglądanie, słuchanie).

Zasoby są różnorodnymi materiałami, które prowadzący może udostępnić studentom na platformie. Są to przykładowo teksty, nagrania wideo, pliki lub odnośniki do innych stron internetowych lub treści związanych z tematem.

Aby uzyskać dostęp do okna wyboru zasobów konieczne jest włączenie trybu edycji.

tryb edycji

Pod przyciskiem Dodaj aktywność lub zasób ukrywają się poszczególne zasoby i aktywności.

dodaj aktywność

zasoby

Podstawowe

Etykieta

Etykieta jest to pole na stronie głównej kursu, na którym możemy umieścić tekst, ilustracje itp.

Zaletą używania etykiet jest urozmaicenie wyglądu danej sekcji oraz efektywne rozplanowanie treści. Dzięki zastosowaniu etykiet sekcja kursu przestaje być „suchą” listą zasobów i aktywności. Pozwalają one na wizualne rozplanowanie treści znajdujących się w poszczególnych sekcjach. Można zastosować także pustą etykietę gdy chcemy wizualnie rozdzielić treści na stronie kursu.

etykieta

Plik

Możliwość zamieszczenia przez prowadzącego plików, które będą mogły zostać pobrane przez uczestników kursu, jest jedną z najpopularniejszych funkcji Pegaza.

plik

Uwaga: Jeśli potrzebujesz udostępnić studentom dużą ilość plików użyj narzędzia „Folder”.

Strona

Dodatkowa strona kursu, przydatna gdy treści jest zbyt dużo by wszystkie zmieścić na stronie głównej. Za pomocą tego narzędzia można podzielić treści na krótkie rozdziały, z których każdy będzie na osobnej stronie.

Strony są łatwe i szybkie w edycji, tak więc w przypadku pojawienia się potrzeby dokonania zmian, poprawki nanosi się o wiele sprawniej niż w przypadku zmian np. w pliku pdf.

strona

Jeśli natomiast twórca kursu ma bardzo dużą ilość treści i chce zamieścić dużą ilość dodatkowych stron może rozważyć użycie narzędzia Książka, które pod jedną nazwą zawiera dowolnie dużą ich ilość.

Inne

Książka

Książka to zasób szczególnie przydatny, gdy chcemy do kursu dodać dużą ilość podstron. Książka jest jedną pozycją w sekcji kursu, która reprezentuje wiele podstron. Należy zadbać o klarowną instrukcję dla studentów jak poruszać się po książce. Jej wadą jest dodanie drugiego systemu nawigacji wewnątrz książki oraz drugiego, wewnętrznego spisu treści samej książki.

książka

Folder

Możliwość przydatna gdy chcemy udostępnić studentom dużą ilość plików. W folderze pliki mogą znajdować się w dowolnej liczbie, nie ma konieczności umieszczania ich wszystkich w formie długiej listy na stronie głównej kursu.

folder