Podstawy

Poznawanie platformy Pegaz rekomendujemy rozpocząć od:
zalogowania się i wejścia do jednego z prowadzonych przez siebie kursów, a następnie zapoznania się z  elementami jego strony głównej.  Warto również zwrócić uwagę na możliwość  zmiany ilustracji kursu aby stał się on lepiej rozpoznawalny dla studentów. 

W kolejnych krokach sugerujemy zapoznanie się z takimi zagadnieniami jak:
1) Udostępnianie materiałów
2) Zarządzanie układem treści
3) Komunikacja ze studentami
4) Sprawdzanie wiedzy

Warto wiedzieć
Dodając nowy zasób lub aktywność do kursu zobaczysz zwykle długą listę dostępnych ustawień jednak na tym etapie wystarczy ograniczyć się do uzupełniania treści pól oznaczonych czerwonym wykrzyknikiem wykrzyknik – są to pola obowiązkowe.

1) Udostępnianie materiałów

Materiały zamieszczane w kursie są dostępne przez 5 lat (liczone od momentu rozpoczęcia roku akademickiego) i tylko dla uczestników danego kursu (zakładka Uczestnicy).
Student może pobrać udostępniane materiały.
Maksymalny rozmiar jednego pliku udostępnianego na platformie nie może przekroczyć 1GB.
Nie ma ograniczenia co do liczby plików zamieszczanych w kursie.

Jak udostępnić plik z prezentacją PowerPoint/PDF?
Najszybsza metoda to przeciągnij i upuść
Metoda, która działa w każdej przeglądarce to wykorzystanie zasobu Plik

Jak udostępnić dużą liczbę zdjęć lub skanów?
Zalecamy wykorzystanie zasobu Folder. Daje to studentowi możliwość jednoczesnego pobrania wszystkich plików.

Jak udostępnić plik video lub audio?
Pliki audio i video można osadzić na stronie, student odtwarza wtedy nagranie na stronie kursu bez konieczności pobierania go na dysk komputera. Małe pliki można udostępniać stosując metodę przeciagnij i upuść, wybierając opcję „Dodaj media do strony kursu”. W przypadku dużych plików zalecamy wykorzystać udostępnianie za pomocą zasobu Plik. Wtedy po przesłaniu pliku na platformę zalecamy zmienić sposób wyświetlania pliku z „Automatycznie” na „Osadzone”.

Jak udostępnić dłuższy tekst skopiowany z internetu (np. Wikipedia)?
Zalecamy wykorzystanie zasobu Strona. W takim przypadku wszystkie linki oraz zdjęcia znajdujące się w tekście mogą zostać zachowane. W ramach tak udostępnionego tekstu mamy również możliwość osadzenia plików audio i video.

Jak udostępnić linki do materiałów pomocniczych dostępnych w internecie?
Na stronie głównej kursu można udostępnić linki używając zasobu URL lub zasobu Etykieta i funkcji podlinkowywania zaznaczonego fragmentu tekstu tak jak w edytorze Word.

2) Zarządzanie układem treści na stronie głównej kursu

Po włączeniu trybu edycji możliwa jest zmiana położenia zasobów i aktywności na stronie głównej kursu poprzez metodę przeciągnij i upuść lub wskazanie położenia na liście.

W przypadku rozbudowanych kursów rekomendujemy podział strony głównej na  sekcje, tematy lub terminy spotkań –  do tego celu służy funkcjonalność Dodaj temat.

Jeżeli  chcemy, aby studenci  nie mieli dostępu do wybranych zasobów/aktywności lub całego tematu, to istnieje możliwość ich ukrycia.  

Aby upewnić się, jak kurs jest widziany z perspektywy studenta, prowadzący ma możliwość zmiany swojej roli w kursie na rolę studenta

3) Komunikacja ze studentami

Do komunikacji synchronicznej (tj. w czasie rzeczywistym) w obrębie kursu służą aktywności BigBlueButton i Czat.  Istnieje również możliwość publikowania na platformie linku do spotkań w MS Teams

W spotkaniach w systemie BigBlueButton mogą brać udział tylko uczestnicy kursu.  Prowadzący jest informowany o ewentualnych problemach z połączeniem internetowym studentów.  System BigBlueButton – w odróżnieniu do MS Teams i Webex – jest utrzymywany na serwerach UJ. 

Do dyspozycji użytkowników jest również czat nie powiązany z konkretnym kursem, który umożliwia rozmowę z wybranymi użytkownikami platformy. 


Do komunikacji asynchronicznej można wykorzystać Forum  oraz wiadomości e-mailowe rozsyłane do wybranych uczestników kursu za pośrednictwem platformy. 

Automatycznie w każdym kursie tworzone jest  forum o nazwie Ogłoszenia. Jest to forum, na którym pisać może tylko prowadzący, a studenci nie mogą zrezygnować z jego subskrypcji.  Oznacza to, że treść wszystkich wpisów zamieszczanych na tym forum jest równocześnie rozsyłana e-mailowo do wszystkich uczestników kursu. Jest to więc dobre narzędzie do informowania studentów o warunkach zaliczenia kursu lub terminach zaliczeń.

Wiadomości e-mail  można natomiast wykorzystać np. w celu przypomnienia wybranym studentom o konieczności oddania zadań zaliczeniowych na czas. 

4) Sprawdzanie wiedzy cz. 1

Najpopularniejszymi aktywnościami do sprawdzania wiedzy przyswojonej przez studentów są  Test (Quiz) i Zadanie. 

Test (Quiz) jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych elementów platformy, ściśle powiązanym z bazą pytań (zasady jej tworzenia i organizacji zostaną omówione bardziej szczegółowo w kolejnej części przewodnika.
Na tym etapie warto zapoznać się z podstawami obsługi testów:
1)  jak skonfigurować nowy test samosprawdzajacy i test zaliczeniowy
2)  jak przygotować pulę pytań jednokrotnego wyboru
3)  jak dodać pytania do  testu
4)  jak sprawdzić poprawność działania testu
5)  jak sprawdzić wyniki studentów 

Aktywność Zadanie pozwala zgromadzić w jednym miejscu prace oddawane przez studentów oraz zarządzać czasem ich nadsyłania, procesem komentowania i oceniania.
Na tym etapie ograniczymy się do poznania aktywności Zadanie w podstawowej konfiguracji.  Prace oddawane przez studentów w ramach aktywności Zadanie mogą mieć formę zwykłego tekstu wprowadzanego w pole formularza na stronie, ale również pliku tekstowego, graficznego, audio, video, archiwum .zip i wielu innych. Prowadzący decyduje o formacie nadsyłanych prac.  Ponadto, w przypadku plików PDF, prowadzący ma możliwość nanoszenia komentarzy bezpośrednio na nadesłanej pracy bez konieczności jej pobierania.  

Pomoc
Jeżeli masz pytania lub chcesz wziąć udział w zdalnym szkoleniu z obsługi platformy Pegaz skontaktuj się z nami:
email: czn@uj.edu.pl 
telefon: helpdesk 

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich