Przechwytywanie i nagrywanie wideo

Jeżeli użytkownik potrzebuje przechwycić obraz z jakiegoś urządzenia lub też nagrać materiał w formie „rejestrowania ekranu” – służą do tego narzędzia przechwytywania. Do panelu przechwytywania, można się przedostać klikając w opcję Capture.

główne karty Corela

Dostępne są tam różne metody przechwytywania i importowania multimediów.

przechwytywanie

Capture Video – opcja przechwytywania wideo i zdjęć z kamery
DV Quick Scan – skanowanie taśmy DV i wybór scen do filmu (obecnie technologia ta jest już przestarzała)
Import from Digital Media – dodawanie plików multimedialnych z dysków DVD-Video, DVD-VR, AVCHD, BDMV, dysku twardego.
Stop Motion – tworzenie animacji poklatkowych z przechwyconych  materiałów
MultiCam Capture – tworzenie klipów wideo z możliwością nagrywania ekranu

Istotną z punktu widzenia prowadzącego opcją jest możliwość nagrywania wykonywanych na ekranie czynności. Zostanie ona omówiona w kolejnym punkcie.

Wstecz Przejdź dalej