Nagrywanie ekranu

Program Corel VideStudio umożliwia nagranie czynności wykonywanych na ekranie komputera przez użytkownika, a także jednoczesny zapis widoku jego kamerki i ścieżki audio z mikrofonu.

Jest to dobry sposób na tworzenia materiałów dydaktycznych np. wykładów, gdyż ścieżki te są zapisywane osobno (nagrane warstwy są edytowalne) i prowadzący ma możliwość dokonania drobnych poprawek po zakończeniu nagrywania.

Aby dokonać takiego nagrania, pierwszym krokiem jest przejście do Zakładki Capture, a następnie wybór opcji MultiCam Capture. 

multicam capture

Po wybraniu tej opcji, otworzy się dodatkowa aplikacja przy użyciu której będzie można dokonać nagrania.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie domyślnych ustawień takich jak:

  • Nazwa projektu
  • Folder zapisu
  • Zapisz jako (można tu wybrać czy mają zostać zapisane tylko pliki wideo czy także plik projektu)

multicam capture

W drugim oknie wyświetlają się wykryte kamery oraz okno przechwytywanego pulpitu. Właśnie te źródła będą przechwytywane podczas nagrywanie. W zależności od ilości podłączonych kamerek – program może wykryć jedną lub więcej kamer.

Na poniższej grafice widoczne jest przechwytywane okno pulpitu (1). Po kliknięciu na to okno wyświetlą się w prawym panelu ustawienia tego okna (3).  Można tutaj zadecydować o dwóch ważnych opcjach: jaka będzie rozdzielczość przechwytywanego ekranu oraz czy dźwięk z tego okna ma być nagrywany.

multicam capture

Numerem 2 oznaczony jest widok z kamerki internetowej. Po naciśnięciu na to okno, wyświetlą się opcje ustawień m.in. rozdzielczość kamerki oraz decyzja czy ma być zapisywany dźwięk z mikrofonu tej kamerki (źródło audio).

multicam capture

Po dokonaniu ustawień, aby rozpocząć nagrywanie ze wskazanych źródeł (kamery, pulpit, mikrofon) pozostaje wybrać czerwony przycisk nagrywania. Do kończenia nagrywania służy zielony przycisk stop.

Uwaga: Zanim rozpocznie się nagrywanie właściwego pliku, warto dokonać krótkiego testowego nagrania aby przekonać się czy na komputerze lub laptopie są zainstalowane odpowiednie kodeki. Jeżeli zapisany plik projektu otworzy się bez problemu oznacza to, że są zainstalowane. Jednakże czasami występuje problem z formatem MOV. Rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie aplikacji Quick Time firmy Apple. Można ją pobrać ze strony producenta. 


Po zakończeniu nagrywania – pliki zostaną zapisane w folderach. Znajdą się tam zarówno zapis z kamerki, mikrofonu i plik projektu.

Jeżeli chcemy otworzyć wszystkie pliki w jednym oknie Corela – można uruchomić zapisany plik projektu. Otworzy się on jako niezależne okno – może być konieczność zamknięcia poprzedniego okna programu. Warto sprawdzić czy wszystkie warstwy poprawnie otworzyły się na osi czasu. Jeżeli nie można je ustawić ręcznie. 

multicam capture

Wstecz Przejdź dalej