PEGAZ dla studentów

Pegaz jest oficjalną platformą zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to serwis umożliwiający nauczycielom akademickim tworzenie i zamieszczanie materiałów dydaktycznych (także interaktywnych i multimedialnych), jest on także narzędziem komunikacji ze studentami. Znajdują się na nim wszystkie kursy uruchomione w systemie dziekanatowym USOS UJ.

pegaz

Platforma Pegaz oferuje prowadzącym:

 • możliwość zamieszczania materiałów dla studentów,
 • tworzenie stron zawierających tekst i grafikę,
 • Ogłoszenia, które są wysyłane automatycznie na skrzynki pocztowe studentów,
 • Wiadomości indywidualne i grupowe,
 • Fora dyskusyjne,
 • możliwość oddawania prac pisemnych, pozwalającą na przesłanie pliku (bądź tekstu pisanego bezpośrednio na Pegazie), a następnie ocenienie, skomentowanie oraz odesłanie poprawionego pliku,
 • narzędzie do tworzenia quizów samosprawdzających - automatycznie sprawdzanych testów,
 • narzędzie "Głosowanie" do szybkiego zbierania opinii, zapisu na terminy, wyboru tematu lub grupy projektowej.

Dodatkowo platforma oferuje szereg specjalnych narzędzi wspomagających proces nauczania:

 • Słowniki pojęć, które opcjonalnie mogą być tworzone przez studentów.
 • Ocenę wzajemną studentów przy wykorzystaniu narzędzia Warsztaty.
 • Materiały o nielinearnej nawigacji (gry decyzyjne), gdzie wybór ścieżki zależy od decyzji studenta (narzędzie Lekcja).
 • Tworzenie baz wiedzy typu Wiki oraz wypełnianie Baz danych.
 • Zbieranie opinii przy pomocy Kwestionariusza.

Kto zajmuje się platformą?

Administracją platformy zajmuje się Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Autorami kursów są pracownicy naukowi i dydaktyczni.