Ja na platformie

Jak zmienić swoje zdjęcie?

Każdy użytkownik może umieścić na platformie swoje zdjęcie. Będzie ono widoczne dla innych np. przy jego wypowiedziach na forum dyskusyjnym, na czacie, w wiadomościach.

Gdzie jest przechowywane zdjęcie?

Zdjęcie jest przechowywane w tzw. profilu użytkownika.

W jakim pliku graficznym przygotować zdjęcie?

Zdjęcie powinno być przygotowane w pliku w formacie .jpg lub .png. Na platformie zmniejszane jest do rozmiaru 100 x 100 pikseli.


Jak umieścić swoje zdjęcie na platformie?

Aby dodać swoje zdjęcie, w bloku Administracja rozwiń opcję Ustawienia mojego profilu i wybierz polecenie Modyfikuj profil.


Przejdź do obszaru Zdjęcie użytkownika.

W obszarze Nowy obraz kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk Przeglądaj. Wskaż plik na komputerze lokalnym. Po zakończeniu przesyłania należy koniecznie zatwierdzić okno profilu klikając przycisk Zmień profil w dolnej części strony.

Co to jest profil użytkownika i jak go zmienić?

Profil to zestaw informacji przechowywany na platformie dla każdego użytkownika np. nazwisko, imię, miasto oraz ustawień, które go dotyczą np. sposób wysyłania komunikatów z for dyskusyjnych. Zwróć uwagę, że profil dotyczy całej platformy, a nie jednego kursu.

Rysunek przedstawia publiczny profil przykładowego użytkownika.

Gdzie mogę zmienić informacje wyświetlane w profilu?

Aby dotrzeć do ustawień związanych z profilem należy wybrać polecenie Modyfikuj profil.

Jakich ustawień mogę dokonać w moim profilu?

W profilu można zmieniać niektóre dane (np. miasto, zdjęcie) i w pewien sposób działanie platformy (np. czy inni będą widzieli mój adres e-mail lub czy system zapisze mnie automatycznie na forum w momencie umieszczania pierwszej wypowiedzi). W profilu można też wstawić lub zmienić zdjęcie. Rysunek pokazuje część ustawień.

UWAGA: Aby móc korzystać z platformy Pegaz konieczne jest wprowadzenie adresu e-mail w zakładce Wizytówka w systemie USOSweb. Po 12 godz. od wprowadzeniu adresu email w USOSweb możliwe będzie korzystanie z platformy Pegaz.

Jak dostanę się do moich wypowiedzi?

Zestaw poleceń związanych z własnymi dokonaniami na platformie zawarty jest w opcji Mój profil. Za ich pomocą można np. wyświetlić swoje wypowiedzi zamieszczone na różnych forach dyskusyjnych czy wysłać wiadomość.