PEGAZ Moje kursy i materiałyGdzie są moje kursy?

Gdzie zobaczę nazwy kursów, do których zostałem zapisany?

Kursy można odnaleźć albo na Stronie głównej platformy Pegaz albo w lewym panelu nawigacyjnym w sekcji Moje kursy.


Jak otworzyć kurs?

Przejście do kursu odbywa się po kliknięciu jego nazwy.

Gdzie w kursie są materiały?

Zwykle materiały znajdują się bezpośrednio na stronie głównej kursu.

Rysunek pokazuje przykładową stronę główną kursu. Kurs składa się z rozdziałów/tematów.

Które zasoby służą do przechowywania tekstów?

Teksty najczęściej umieszcza się w zasobach typu strona i książka. Strona może zawierać tekst, rysunki, odnośniki. Książka to zbiór stron.

Autor kursu może też umieścić na platformie pliki: np. dokumenty tekstowe (.pdf, .doc, .docx .odt), prezentacje, czy pliki graficzne. Pliki można umieszczać bezpośrednio na stronie lub w folderze.

Jak przeczytać treść zasobu?

Aby zapoznać się z treścią zasobu należy kliknąć jego nazwę.

Kliknięcie nazwy strony powoduje wyświetlenie jej treści.

Kliknięcie nazwy książki powoduje wyświetlenie pierwszej strony w książce. Pojawiają się przyciski do przechodzenia po stronach. Blok Nawigacja wyświetla spis treści książki.

Kliknięcie odnośnika do pliku rozpoczyna proces otwierania lub pobierania pliku.

Aby wrócić do strony głównej kursu możesz skorzystać z przycisku Wstecz przeglądarki lub paska nawigacji.

Jak się poruszać po kursach i platformie?

Gdzie jestem?

Pasek nawigacji umieszczony nad zawartością kursu wskazuje położenie użytkownika w serwisie. Gdy jesteś w kursie, w pasku nawigacji wyświetla się odnośnik do strony głównej Pegaza, zakładka Moje kursy oraz nazwa kursu.

Jak z kursu wrócić do strony głównej platformy?

Elementy paska nawigacji są odnośnikami. Kliknięcie odnośnika Strona główna spowoduje wyjście z kursu i przejście do strony głównej platformy.

Jak zamknąć otwarty zasób i wrócić na stronę główną kursu?

Skorzystaj z paska nawigacji. Gdy klikniesz na nazwie kursu (3), system zamknie aktualnie otwarty zasób (1) (2) i wyświetli stronę główną kursu.

Mam otwarty jeden zasób. Jak przejść do kolejnego zasobu?

Gdy masz otwarty jeden z zasobów, na dole strony pojawiają się przyciski nawigacyjne prowadzące do poprzedniego (1) i następnego zasobu (2).

Skorzystaj z nich, aby przejść do sąsiedniego zasobu w otwartym kursie.

Jestem w kursie. Gdzie mogę zobaczyć moje pozostałe kursy?

W bloku Nawigacja rozwiń opcję Moje kursy (poprzez kliknięcie na małej strzałce z lewej strony opcji Moje kursy). Opcja rozwinie się i zobaczysz nazwy kursów, do których jesteś zapisany.

Jak jest zbudowana witryna platformy Pegaz?

Jakie elementy są widoczne w witrynie?

Witryna składa się z dwóch kolumn: bloków umieszczonych po lewej stronie okna (1) oraz informacji merytorycznych, które zajmują główną część strony (2).