PEGAZ Moje kursy i materiałyGdzie są moje kursy?

Gdzie zobaczę nazwy kursów, do których zostałem zapisany?

Nazwy kursów zalogowanego użytkownika (1) wyświetlają się m.in.:
w głównej części strony (2)
(aby zobaczyć kurs należy rozwinąć kategorię),
z lewej strony okna, w bloku Nawigacja, po rozwinięciu opcji Moje kursy (3) (poprzez kliknięcie na małej strzałce z lewej strony opcji Moje kursy). Opcja rozwinie się i zobaczysz nazwy kursów, do których jesteś zapisany.

Jak otworzyć kurs?

Przejście do kursu odbywa się po kliknięciu jego nazwy.

Gdzie w kursie są materiały?

Zwykle materiały znajdują się bezpośrednio na stronie głównej kursu.

Rysunek pokazuje przykładową stronę główną kursu. Kurs składa się z rozdziałów/tematów. W pierwszym rozdziale (1) (zwykle poświęconym sprawom organizacyjnym) umieszczono zasób typu strona (2) z tekstem powitalnym, plik edytora Word (3) oraz plik .pdf (4). W temacie 1 zamieszczono plik z prezentacją .pptx (5), zasób platformy – książkę (6) składającą się z wielu stron oraz odnośnik do strony (7).

Które zasoby służą do przechowywania tekstów?

Teksty najczęściej umieszcza się w zasobach typu strona i książka. Strona może zawierać tekst, rysunki, odnośniki. Książka to zbiór stron.

Autor kursu może też umieścić na platformie pliki: np. dokumenty tekstowe (.pdf, .doc, .docx .odt), prezentacje, czy pliki graficzne. Pliki można umieszczać bezpośrednio na stronie lub w folderze.

Jak przeczytać treść zasobu?

Aby zapoznać się z treścią zasobu należy kliknąć jego nazwę.

Kliknięcie nazwy strony powoduje wyświetlenie jej treści.

Kliknięcie nazwy książki powoduje wyświetlenie pierwszej strony w książce. Pojawiają się przyciski do przechodzenia po stronach. Blok Nawigacja wyświetla spis treści książki.

Kliknięcie odnośnika do pliku rozpoczyna proces otwierania lub pobierania pliku.

Aby wrócić do strony głównej kursu możesz skorzystać z przycisku Wstecz przeglądarki lub paska nawigacji.

Jak się poruszać po kursach i platformie?

Gdzie jestem?

Pasek nawigacji umieszczony nad zawartością kursu wskazuje położenie użytkownika w serwisie. Gdy jesteś w kursie, w pasku nawigacji wyświetla się odnośnik do strony głównej Pegaza (1) oraz nazwa danego kursu (2).

Jak z kursu wrócić do strony głównej platformy?

Elementy paska nawigacji są odnośnikami. Kliknięcie odnośnika Strona główna (3) spowoduje wyjście z kursu i przejście do strony głównej platformy.

Jak zamknąć otwarty zasób i wrócić na stronę główną kursu?

Skorzystaj z paska nawigacji. Gdy klikniesz na nazwie kursu (3), system zamknie aktualnie otwarty zasób (1) (2) i wyświetli stronę główną kursu.

Mam otwarty jeden zasób. Jak przejść do kolejnego zasobu?

Gdy masz otwarty jeden z zasobów, obok paska nawigacji pojawiają się przyciski nawigacyjne Poprzedni (1) i Następny (2).

Skorzystaj z nich, aby przejść do sąsiedniego zasobu w otwartym kursie.

Jestem w kursie. Gdzie mogę zobaczyć moje pozostałe kursy?

W bloku Nawigacja rozwiń opcję Moje kursy (poprzez kliknięcie na małej strzałce z lewej strony opcji Moje kursy). Opcja rozwinie się i zobaczysz nazwy kursów, do których jesteś zapisany.

Jak jest zbudowana witryna platformy Pegaz?

Jakie elementy są widoczne w witrynie?

Witryna składa się z dwóch kolumn: bloków umieszczonych po lewej stronie okna (1) oraz informacji merytorycznych, które zajmują główną część strony (2).

Dwa najważniejsze bloki to blok Nawigacja (1) i blok Administracja (2). Blok Nawigacja (1) zawiera polecenia związane z przechodzeniem do kursów i obiektów w kursie. Opcje bloku Administracja (2) służą do zmian ustawień na platformie.

Zawartość bloków Nawigacja i Administracja może ulec zmianie w zależności od zasobu otwartego w oknie głównym, np. po otwarciu książki w bloku Nawigacja wyświetla się jej spis treści.

Nie widzę bloku Nawigacja i Administracja. Gdzie są?

Bloki można dokować tzn. pozostawiać tylko pod postacią nazwy na lewym brzegu okna. Nazwa bloku napisana jest w układzie pionowym. Na rysunku pokazano zadokowany blok Administracja (1).

Aby zadokować blok należy kliknąć przycisk Zadokuj blok (2) z prawej strony nazwy danego bloku.

Z poleceń zadokowanego bloku można korzystać. Wyświetlają się one po najechaniu myszką nazwy zadokowanego bloku.

Aby z powrotem wyświetlić na stronie zadokowany blok, należy najechać na jego nazwę myszką, a gdy się wyświetli kliknąć przycisk Odłącz blok.

Jakie bloki są widoczne w kursie?

Dostępność i rozmieszczenie bloków zmienia się w różnych kursach, decyduje o tym autor kursu. W przedstawionym obok kursie BHP bloków jest dużo po prawej oraz po lewej stronie okna.

Popularne bloki to Kalendarz, Nadchodzące terminy, Najnowsze wiadomości, Zalogowani użytkownicy, Wiadomości.

Kolejny rysunek przedstawia blok Aktywności.
Zawarte w nim opcje umożliwiają wyświetlenie aktywności pogrupowanych wg rodzajów (np. fora, testy, zadania, wideoczaty). Przykładowo możemy zobaczyć na jednym ekranie zestawione wszystkie quizy danego kursu. Zasoby kursu (strony, książki, odnośniki) wyświetlają się razem po kliknięciu opcji Zasoby.

Jak korzystać z opcji w blokach?

Opcje, które widzisz w bloku np. w bloku Nawigacja są odnośnikami. Gdy klikniesz na nazwie opcji, przejdziesz do określonego elementu np. do strony głównej (1).
Niektóre opcje posiadają z lewej strony trójkąt (2)(3). Kliknięcie trójkąta rozwija i zwija polecenia dostępne w danej opcji.