PEGAZ Testy

Jak się rozwiązuje testy?

Testy (quizy) rozwiązuje się poprzez wybieranie lub wpisywanie odpowiedzi. Na platformie Pegaz testy to narzędzie o dużych możliwościach wspomagania nauki i oceniania. Jest wiele rodzajów pytań i testów.

Jak wygląda przykładowy test?

Występuje w nim pytanie jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
Po kliknięciu przycisku Sprawdź,  system ocenia odpowiedź, oblicza punkty (tu tylko w celach informacyjnych), wyświetla informację zwrotną.

Poniżej zaprezentowany został test, w którym każde pytanie znajduje się na oddzielnej stronie. Występują mieszane pytania jak np.: jednokrotny wybór, krótka odpowiedź, prawda-fałsz.Jakie cechy ma test nieoceniany?

Przestawiony na rysunku test ma ustawienia typowe do testów samosprawdzających (autotestów). Zwykle udzielenie błędnej odpowiedzi pociąga za sobą obniżenie punktów za dane pytanie. W przykładzie pytania wyświetlają się na oddzielnej stronie.

Przy wielu podejściach test (podejście) można pozostawić niezakończone i wrócić do niego w innym czasie. Można też zamknąć podejście i otworzyć kolejny raz od początku (w zależności od tego czy test ma nieograniczoną liczbę podejść).

Na ostatnim ekranie testu wyświetla się podsumowanie aktualnie otwartego podejścia (próby) i wszystkich poprzednich podejść.


Jakie są cechy testów ocenianych?

W testach ocenianych prowadzący zazwyczaj ustawia limit czasu przeznaczony na rozwiązywanie, ogranicza liczbę podejść (np. test można rozwiązywać tylko raz), blokuje możliwość sprawdzenia poprawności odpowiedzi każdego pytania. Punkty zapisują się do dziennika.

Punkty uzyskane z testu są widoczne zarówno po wejściu do testu jak i w bloku Administracja, w opcji Administracja kursem, polecenie Oceny.

Jak wygląda wprowadzenie do testu?

Na rysunku pokazano przykładowy tekst, który się wyświetla przed rozpoczęciem testu.

Jakie typy pytań mogą wystąpić w teście?

Najczęściej wykorzystywane typy pytań

Najczęściej wykorzystywane typy pytań to:
wielokrotnego wyboru (jeden z wielu),
wielokrotnej odpowiedzi (wiele z wielu),
prawda/fałsz,
krótka odpowiedź,
dopasowanie,
numeryczne

Poniżej przedstawione są dostępne rodzaje pytań:


Jak wygląda pytanie typu „Dopasowanie”?

Jak wygląda pytanie typu „Krótka odpowiedź”?

Jak wygląda pytanie typu „Prawda/fałsz”?