PEGAZ Zadania

Zadanie to element, dzięki któremu prowadzący może zebrać i ocenić prace studentów. Dwa najpopularniejsze rodzaje zadań to:

  • tekst wpisywany na platformie. Student widzi pole, do którego powinien wpisać tekst.
  • przesłanie pliku. Student przesyła plik (np. tekst, rysunek, arkusz) na platformę.

Prowadzący umieszcza zadanie na stronie głównej kursu.
Rysunek pokazuje dwa przykładowe zadania w kursie.

Jak wygląda zadanie polegające na wpisaniu tekstu na platformie?

Prowadzący wpisuje treść polecenia oraz punktację, ustala termin oddania.
Gdy student otworzy zadanie widzi ekran zbliżony do poniższego.

Po kliknięciu przycisku Oddaj zadanie pojawia się pole do wpisania tekstu i przycisk Zapisz zmiany.

Na koniec dostajemy informację na zielonym tle, że zadanie zostało przesłane oraz widzimy treść wpisanego tekstu.

Jak wygląda zadanie, w którym trzeba przesłać plik?

Gdy zadanie polega na przesłaniu pliku, student widzi następujący ekran.
Po kliknięciu przycisku Oddaj zadanie student wybiera plik na komputerze lokalnym i klikając przycisk Zapisz zmiany wysyła na platformę.

W sekcji wysyłania – na samej górze strony została zamieszczona informacja od prowadzącego o formacie w jakim powinien zostać zamieszczony plik. Jeżeli zostało to określone w poleceniu, pliki w innych formatach będą niemożliwe do dodania.

Po przesłaniu pliku student widzi w sekcji Status przesłanego zadania m.in. załączony plik. Gdy prowadzący dopuścił edycję – może zamienić plik na inny.

Gdzie są oceny z zadań i testów?

Gdy prowadzący oceni zadanie, to wybierając dane zadanie student widzi przyznaną mu liczbę punktów, komentarze lub ewentualne adnotacje w PDF. Ocena jest również widoczna w sekcji OCENY w lewym panelu.


System może wysyłać informację do studenta, że jego zadanie zostało ocenione.