PEGAZ Zadania

Zadanie to element, dzięki któremu prowadzący może zebrać i ocenić prace studentów. Dwa najpopularniejsze rodzaje zadań to:

  • tekst wpisywany na platformie. Student widzi pole, do którego powinien wpisać tekst.
  • przesłanie pliku. Student przesyła plik (np. tekst, rysunek, arkusz) na platformę.

Prowadzący umieszcza zadanie na stronie głównej kursu.
Rysunek pokazuje dwa przykładowe zadania w kursie.

Jak wygląda zadanie polegające na wpisaniu tekstu na platformie?

Prowadzący wpisuje treść polecenia oraz punktację (1), ustala termin oddania (2).
Gdy student otworzy zadanie, widzi ekran zbliżony do poniższego.

Po kliknięciu przycisku Prześlij zadanie (3) pojawia się pole do wpisania tekstu i przycisk Zapisz zmiany.

Jak wygląda zadanie, w którym trzeba przesłać plik?

Gdy zadanie polega na przesłaniu pliku, student widzi następujący ekran.

Po kliknięciu przycisku Prześlij zadanie (1) student wybiera plik na komputerze lokalnym i klikając przycisk Zapisz zmiany wysyła na platformę.

Po przesłaniu pliku student widzi przesłany plik (2). Gdy prowadzący dopuścił edycję – może zamienić plik na inny (3). Aby zatwierdzić, że zadanie jest gotowe do sprawdzenia należy kliknąć Wyślij do oceny.

Gdzie są oceny z zadań i testów?

Gdy prowadzący oceni zadanie, to wybierając dane zadanie student widzi przyznaną mu liczbę punktów. Punkty wyświetlają się też w bloku Administracja (zwykle po lewej stronie ekranu) w opcji Oceny. System może wysyłać informację do studenta, że jego zadanie zostało ocenione.