Pegaz dla prowadzących

pegaz

Wprowadzenie

Pegaz jest platformą zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Platformy zdalnego nauczania to strony internetowe, na których znajdują się materiały edukacyjne oraz narzędzia do wspomagania procesu dydaktycznego.

Wideoprzewodnik: wprowadzenie do platformy Pegaz

Zalety korzystania z Pegaza

 • dostęp do narzędzi stworzonych dla wsparcia procesu dydaktycznego
 • możliwość przeprowadzania zajęć zdalnych
 • do danego kursu dostęp mają jedynie prowadzący te zajęcia oraz grupa studentów przypisana do zajęć (na Pegazie nikt inny nie ma możliwości uzyskania dostępu do materiałów)
 • brak konieczności przekazywania licencji do opracowanych materiałów na rzecz platform zewnętrznych (w przypadku zamieszczania materiałów dydaktycznych na serwisach zewnętrznych, serwisy te z reguły wymagają przekazania licencji na prawa autorskie)

Każdy prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim automatycznie*) otrzymuje na Pegazie:

 • miejsce do wykorzystania
 • zestaw narzędzi przydatnych w procesie dydaktycznym, takich jak automatycznie sprawdzane testy, fora, dzienniki ocen, itp.
 • platformę komunikacji ze studentami, do której dostęp mając tylko uczestnicy danego kursu

Jedyne co musi zrobić to zalogować się na platformie pod adresem:

pegaz.uj.edu.pl

Kliknij w powyższy adres by otworzyć Pegaza (w nowej karcie przeglądarki internetowej). Logujesz się przy pomocy tych samych danych, jakich używasz korzystając z uniwersyteckiej poczty, USOSa, itp.


*) Kurs w Pegazie pojawia się automatycznie po upływie około 24 godzin od uruchomienia kursu w USOS przez sekretariat jednostki.
Czasem na początku semestru może się zdarzyć, że kursu nie ma jeszcze na Pegazie. W takiej sytuacji należy się w pierwszej kolejności upewnić czy sekretariat uruchomił kurs w systemie dziekanatowym USOS, i upłynęły od tego czasu 24 godziny (czas potrzebny na tzw. „migrację danych” z USOSa do Pegaza).

Przykładowe funkcjonalności Pegaza

 • Zamieszczanie materiałów w różnej postaci, np. plików, tekstów, ilustracji, nagrań dźwiękowych lub wideo.
 • Zamieszczanie quizów samosprawdzających. Dają one możliwość trenowania i sprawdzania wiedzy przez studentów bez udziału prowadzącego. System sam sprawdza poprwność udzielonych odpowiedzi według dostarczonego wzorca.
 • Statystyki uczestnictwa w kursie
 • Dzienniki ocen
 • Fora dyskusyjne
 • Gry decyzyjne
 • Moduły wzajemnej oceny. Studenci wzajemnie oceniają własne prace losowo i anonimowo.
 • Moduły wspierające pracę grupową
 • i wiele więcej…

 

Więcej: technologia Moodle

Pegaz jest oparty o technologię „Moodle”

Jest to bardzo popularna technologia wykorzystywana w edukacji*) na wielu uczelniach i jednostkach naukowych na całym świecie. Oparte są na niej także wszystkie platformy edukacyjne UJ. Tak więc jeśli nauczysz się obsługi naszych platform, tym samym jednocześnie zdobędziesz techniczne umiejętności obsługi i tworzenia materiałów edukacyjnych na wszystkich edukacyjnych platformach opartych o standard moodle.

Przejdź do oficjalnej strony projektu Moodle (moodle.org). Dostępne tam są zarówno materiały w języku angielskim, fora internetowe, w których można uzyskać wsparcie, jak również samo oprogramowanie do pobrania.


*) tutaj znajdziesz dane na temat popularności technologii Moodle na świecie

Więcej: Inne platformy zdalnego nauczania UJ

Poza Pegazem Uniwersytet Jagielloński posiada kilka innych platform zdalnego nauczania. Przeznaczone one są do innych celów.

Platforma kursów dodatkowych „Krakus”. Na platformie tej umieszczone są kursy, których nie ma w USOSie (nie są uruchomione przez sekretariaty jednostek w ramach programów studiów. Znajdują się tu kursy dodatkowe, przestrzenie robocze, szkoleniowe kursy testowe.

Platforma kursów dodatkowych „Jaszczur”. Na tej platformie znajdują się kursy BHP.

Platforma Otwartych Materiałów Edukacyjnych „Uniwersytet Jagielloński Bez Granic”. Publikują na niej uniwersyteccy naukowcy chętni do popularyzacji swojej dziedziny lub własnych badań w sposób otwarty, dostępny dla wszystkich zainteresowanych internautów.

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich