Dopisanie dodatkowego prowadzącego do kursu

Po wejściu na stronę główną kursu z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Uczestnicy, a następnie klikamy na Zapisz użytkowników

W polu Wybierz użytkownika wprowadzamy adres email lub imię i nazwisko szukanej osoby.
W polu Przypisz role wybieramy uprawnienia jakie ma posiadać nowy użytkownik kursu.
Dostępne role to:
a) Asystent osoba z tą rolą widzi wszystko w kursie ale nie może zmieniać jego zawartość
b) Prowadzący spoza USOS osoba z tą rolą ma takie same uprawnienia jak prowadzący przypisany do kursu w USOS

UWAGA: Do kursu nie można dopisać użytkownika z rolą student-a.