Dziennik ocen

Każdy z kursów na platformie Pegaz posiada własny „Dziennik Ocen”. Można do niego dotrzeć wybierając w lewym menu opcję „Oceny”

Oceny
Dziennik ocen

Dziennik ocen zawiera wszystkie oceny studentów w kursie. Nauczyciel może w pewnym zakresie decydować o tym, które z aktywności będą oceniane.

Niektóre z aktywności standardowo mają ustawioną funkcję oceny (takie, jak Quiz), są też takie, w których można taką opcję włączyć, jest ona jednak domyślnie wyłączona (np. Forum). Trzecia grupa, np podstrony i pliki, nie posiadają funkcji oceniania.

Oceny w dzienniku

Jak zarchiwizować oceny studentów

Po przejściu do dziennika ocen, istnieje możliwość zarchiwizowania wyników studentów z poszczególnych aktywności w kursie (zakładka Oceny w lewym panelu).

 Zestawienie ocen jest możliwe do pobrania w formie tabeli w pliku w wybranym formacie.

Wystarczy przejść do zakładki Eksportuj (1), a następnie wybrać jeden z poniżej dostępnych formatów:

  • Arkusz kalkulacyjny OpenOffice
  • Plik tekstowy
  • Arkusz Excel
  • Plik XML

PRZYKŁADOWY SPOSÓB POBIERANIA OCEN:

Aby pobrać wykaz ocen w formacie .xlsx (pliku Excel) należy przejść do zakładki  Arkusz Excel (2).

Eksport ocen do Excela

Poniższe ustawienia pozwolą wygenerować odpowiedni raport z ocenami.

Pierwszy dział „Uwzględnij oceny z…” pozwala wybrać oceny których aktywności mają być zawarte w zestawieniu.  

 W sekcji Uwzględnij oceny z należy odznaczyć pole w całym kursie.

Pozostałe aktywności w ramach kursu, dla których chcemy zaarchiwizować oceny – powinny pozostać zaznaczone. 

Oceny - eksport (wybór aktywności)

W kolejnej sekcji o nazwie „Opcje formatu eksportu”  w pozycji Wybierz typ eksportowanych ocen należy zaznaczyć tylko pole Punkty / skale.

Po naciśnięciu przycisku Pobierz, następuje rozpoczęcie pobierania pliku, który domyślnie powinien otworzyć się w programie Excel. 

Formaty eksportu ocen
Eksport oceny końcowej w kursie

UWAGA: Ta metoda pozwala tylko na eksport oceny końcowej w kursie.

Aby dokonać eksportu oceny końcowej w kursie, pierwszym krokiem jest ustawienie własnych przedziałów oceniania. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki Nazwy ocen.

Zmiana nazwy ocen

W nowym oknie istnieje możliwość ustawienia własnych przedziałów oceniania. Aby przejść do edycji należy wybrać albo opcję Modyfikuj (1) albo Edytuj nazwy ocen (2). Obie te opcje prowadzą do tego samego okna.

Zmiana nazw ocen w dzienniku

W kolejnym oknie istnieje możliwość zdefiniowania własnych przedziałów ocen. Po zakończeniu edycji potwierdzeniem zapisania zmian będzie naciśnięcie opcji Zapisz zmiany.

Pamiętaj, że oceny końcowe muszą być wyrażone w oficjalnej skali uniwersyteckiej. Dopuszczalne są: [ZAL, NZAL] albo [2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5].

Edycja przedziałów ocen w dzienniku

Ostatnim krokiem, który pozostał jest wyeksportowanie pliku z oceną końcową. W tym celu należy przejść do zakładki Eksportuj, a następnie Dane kompatybilne z USOS. 

Po naciśnięciu przycisku Pobierz – ocena końcowa zostaje pobrana do pliku. 

Dane kompatybilne z USOS