Jak skopiować do kursu nadrzędnego materiały ze starego kursu?

Można kopiować zarówno całe kursy jak i wybrane elementy z kursu źródłowego do kursu docelowego (nadrzędnego). Procedura wygląda następująco:

  1. Wejść do kursu docelowego (nadrzędnego).

  2. Kliknąć przycisk Akcje i wybrać Import.

  3. W polu wyszukiwania wpisać nazwę kursu (lub jej fragment) i kliknąć Wyszukaj.

  4. Z listy znalezionych kursów wybrać odpowiedni kurs i kliknąć Kontynuuj.

  5. W następnym kroku pozostawić wszystko wybrane i kliknąć Następny.

  6. Następnie można wybrać, które z elementów kursu chcemy importować (domyślnie wszystkie). Wybór zatwierdza się klikając Następny (na dole strony).

  7. Potwierdzić klikając Wykonaj import (na dole strony).
    Procedura importu trwa, zależnie od wielkości kursu, od kilku sekund do kilku minut, aczkolwiek bardzo duże kursy mogą importować się dłużej.