Usuwanie grup studentów z kursu nadrzędnego

Celem usunięcia wybranej grupy podrzędnej z kursu nadrzędnego należy:

1). wejść do wybranego kursu nadrzędnego i wybrać na belce nawigacyjnej zakładkę Uczestnicy a  następnie rozwinąć pole obok przycisku Zapisz użytkowników i wybrać opcję Metody zapisów:

usuwanie grupy podrzędnej z kursu nadrzędnego - slajd 1

3). na wyświetlonej stronie będą widnieć grupy podrzędne zapisane do kursu nadrzędnego – po prawej stronie zaś m.in. ikonka kosza służąca do usuwania grup:

usuwanie grupy podrzędnej z kursu nadrzędnego - slajd 2

4). po wybraniu ikonki kosza/usuwania pojawi się komunikat ostrzegawczy; akcję należy zatwierdzić klikając w przycisk Kontynuuj:

usuwanie grupy podrzędnej z kursu nadrzędnego - slajd 3