Zapisywanie grup studentów do kursu nadrzędnego

Poniższą procedurę należy zastosować, gdy kurs nadrzędny zostanie utworzony.

UWAGA! Prowadzący może zapisać do kursu nadrzędnego tylko całą swoją grupę (np. z ćwiczeń, seminarium, laboratorium itp.) nie można zapisywać pojedynczych studentów. Można zapisać tylko studentów z grup należących do tego samego przedmiotu.

UWAGA! Wraz ze studentami z wybranych grup do kursu nadrzędnego zapisywani są również wszyscy prowadzący.

Procedura zapisu uczestników do kursu nadrzędnego wygląda następująco:

  • należy wejść do panelu Uczestnicy [1] a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Metody zapisów [2]
zapis grup podrzędnych do kursu nadrzędnego
  • następnie z menu dodawania metody zapisu należy wybrać opcję Kurs nadrzędny [3]
 
zapis grup podrzędnych do kursu nadrzędnego
  • w nowo otwartej stronie należy wyszukać żądaną grupę podrzędną za pomocą nazwy kodowej kursu [4]
  • przy zapisywaniu grupy podrzędnej do kursu nadrzędnego możemy zdefiniować, czy ma ona stanowić odrębną grupę – wówczas należy skorzystać z pola Dodaj do grupy > Utwórz nową grupę – lub nie (wówczas osoby z dopisywanych grup będą stanowić wspólną grupę).
  • całość operacji należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj metodę zapisu [5]
 
zapis grup podrzędnych do kursu nadrzędnego