Zapisywanie grup studentów do kursu nadrzędnego

Poniższą procedurę należy zastosować, gdy kurs nadrzędny zostanie utworzony.

UWAGA! Prowadzący może zapisać do kursu nadrzędnego tylko całą swoją grupę (np. z ćwiczeń, seminarium, labolatorium itp.) nie można zapisywać pojedynczych studentów. Można zapisać tylko studentów z grup należących do tego samego przedmiotu.

UWAGA! Wraz ze studentami z wybranych grup do kursu nadrzędnego zapisywani są również wszyscy prowadzący.

Procedura zapisu uczestników do kursu nadrzędnego wygląda następująco:

 1. Wejście do kursu nadrzędnego.

 2. Przejście do panelu „Uczestnicy”.

  uczestnicy

 3. Kliknięcie przycisku „Akcje” (koło zębate) i wybranie pozycji „Metoda zapisów”.

  metody zapisów

 4. Z listy „Dodaj metodę zapisów” wybranie opcji „Kurs nadrzędny”.

  kurs nadrzędny

 5. W polu „Wyszukaj” należy wpisać nazwę grupy (lub jej fragment) i zaczekać na wyniki wyszukiwania. UWAGA! Czas oczekiwania na wyniki może wynieść nawet kilkadziesiąt sekund.

  kurs nadrzędny

 6. Należy kliknąć na nazwy grup, które mają zostać połączone z kursem nadrzędnym. Wybrane grupy zostaną wyświetlone powyżej pola wyszukiwania.

  kurs nadrzędny

 7. Na koniec należy zatwierdzić proces zapisu uczestników z wybranych grup do kursu nadrzędnego klikając przycisk „Dodaj metodę zapisu”.

kurs nadrzędny