MS Teams na Pegazie

Usługa MS Teams cieszy się wśród pracowników dużą popularnością.
Za pośrednictwem platformy Pegaz można tworzyć spotkania w MS Teams (nawet jeżeli poczta służbowa pracownika nie została zmigrowana do chmury).

Na utworzone w ten sposób spotkanie nie trzeba zapisywać uczestników.
Wystarczy wygenerować link do spotkania i opublikować go w wybranym kursie na Pegazie aby, wszyscy studenci zapisani na dane zajęcia mieli możliwość udziału w spotkaniu.

Generowanie linku do spotkania

Aby wygenerować link do spotkania należy, po włączeniu w kursie „Trybu Edycji” otworzyć menu „Dodaj aktywność lub zasób”, a następnie wybrać z zasobów „Etykietę”.

Następnie w ustawieniach etykiety, w edytorze tekstu etykiety należy nacisnąć przycisk „Teams Meeting”.

Logowanie do Office 365

W następnym kroku nastąpi połączenie z witryną MS Teams, co jest związane z koniecznością zalogowania.

W trakcie pierwszej próby logowania do Office 365 pojawi się okno „Wymagane zatwierdzenie”.

W pole „Wprowadź uzasadnienie żądania tej aplikacji” wprowadzamy dowolny tekst.

Proces zatwierdzania zmian może potrwać około 24 godz.


Tworzenie spotkania

Po zalogowaniu się, należy kliknąć niebieski przycisk „Tworzenie linku do spotkania”.

W kolejnym oknie ustawiamy nazwę spotkania oraz czas rozpoczęcia i zakończenia.

Konfiguracja spotkania

Po ustaleniu tych szczegółów i naciśnięciu przycisku „Tworzenie” nastąpi wygenerowanie linku do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się spotkanie.  Przed opublikowaniem linku rekomendujemy zmianę konfiguracji spotkania tak aby tylko prowadzący miał uprawnienia prezentowania treści i decydowania o tym kto może przyłączyć się do spotkania.

Aby przejść do ustawień spotkania klikamy na „Opcje spotkania”.


 UWAGA! Ustawienia spotkania można zmienić tylko na tym etapie.
Nie ma możliwości wprowadzania zmian po opublikowaniu linku.


Jako, że sam odnośnik jest nieczytelnym, długim ciągiem znaków, warto opisać go dodatkowo w taki sposób, by studenci wiedzieli jaki jest temat spotkania oraz kiedy się ono odbędzie.

Po naciśnięciu „Zapisz i wróć do kursu” tekst etykiety z linkiem do spotkania zostanie opublikowany na głównej stronie kursu.

Rozpoczęcie spotkania

Aby dołączyć do spotkania studenci i prowadzący klikają na wcześniej wygenerowany link.

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich