Lekcja (gra decyzyjna)

Aktywność o nazwie „Lekcja” pozwala na utworzenie na platformie materiałów, które samodzielnie, automatycznie dostosowują się zarówno do decyzji, jak i postępów studiującego. Moduł może „samodzielnie” indywidualizować swoje podejście do uczącego.

Można również powiedzieć, że „Lekcja” to uproszczony program komputerowy lub symulator, o zaprogramowanym sposobie reagowania na akcje podejmowane przez studenta.

Zastosowania „Lekcji” mogą być różnorodne. Dla przykładu moduł może przekierować studenta do łatwiejszych lub trudniejszych partii materiału w zależności od decyzji przez niego podjętej, lub od tego, czy poprawnie odpowiedział na zadane pytanie. Można również utworzyć grę, która będzie pokazywała konsekwencje podjętych przez użytkownika decyzji, oraz odpowiednio je punktować. Można także utworzyć materiały edukacyjne, które będą podsuwały treści interesujące odbiorcę, a pomijały zagadnienia, które nie cieszą się jego zainteresowaniem.

Zalety

Zaletą Lekcji jest to, że może ona odciążyć prowadzącego nie tylko w sferze przekazywania wiedzy, ale również w obszarze treningu umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o dostarczoną wiedzę. Wymaga „zaktywizowania” nabytej wiedzy i implementację do konkretnych problemów.

Inną zaletą Lekcji jest wgląd jaki daje prowadzącemu w postępy studentów, ich preferencje oraz problemy w stosowaniu wiedzy w praktyce.

Wady

Aktywność „Lekcji” wymaga poświęcenia dużej ilości czasu na zaprojektowanie schematu, według którego student może się poruszać, a następnie zaimplementowanie tego schematu na platformie. Prowadzący musi bardzo dobrze przemyśleć procedury reagowania modułu na określone działania i odpowiedzi użytkownika.

Uwaga. O zastosowaniu „Lekcji” warto pomyśleć w sytuacji, gdy prowadzący chce położyć nacisk na podejmowane przez użytkownika decyzje. Gdy przejście do dalszej części materiału jest uzależnione od odpowiedzi na jedno konkretne pytanie. Jeśli natomiast prowadzący chciałby stworzyć materiały, które na kolejnych etapach sprawdzałyby wiedzę kompleksowo i „przepuszczały” do następnych partii materiału, lepiej sprawdzi się w takiej sytuacji zastosowanie „Quizów”, od których ukończenia uzależniamy automatyczne „odkrycie” następnych partii materiału.