Kwestionariusz

Moduł Kwestionariusza pozwala tworzyć ankiety zawierające różnego typu pytania, w celu zebrania informacji od użytkowników.

Po rozpoczęciu tworzenia kwestionariusza, pojawi się kilka sekcji do wypełnienia. Pola wymagane oznaczone są czerwoną ikoną.
  • Nazwa - pole do wpisywania nazwy kwestionariusza.
  • Opis - opcjonalne pole, gdzie można dodać opis kwestionariusza.
  • Dostępność - po zaznaczeniu tego pola, można ustawić zakres czasowy dostępności kwestionariusza dla studentów.


W sekcji opcje odpowiedzi znajdują się opcje:
  • Typ - można tutaj zadecydować czy studenci będą mogli udzielać odpowiedzi jednorazowo, wielokrotnie, codziennie, cotygodniowo czy comiesiecznie.
  • Rodzaj respondenta - jeżeli prowadzący chce aby odpowiedzi były przyporządkowane do imion i nazwisk wypełniających należy zostawić oznaczoną opcję pełna nazwa. W sytuacji gdy chodzi o anonimowy kwestionariusz wtedy należy wybrać opcję anonimowy.
  • Studenci mogą przeglądać wszystkie odpowiedzi - do wyboru możliwe opcje: po zakończeniu wpisywania odpowiedzi, po zamknięciu kwestionariusza, zawsze, nigdy.
  • Wysyłaj powiadomienie o przesłaniu - domyślnie zaznaczona opcja to nie, natomiast aby otrzymywać powiadomienie o każdej odpowiedzi - trzeba wybrać przycisk tylko powiadomienie.
  • Zapisz/wznów odpowiedzi - ustawienie to pozwala zapisać odpowiedzi w trakcie z możliwością wznowienia wypełniania w terminie późniejszym.

Kolejną sekcją są opcje treści. Domyślnie system ustawił aby zawsze było oznaczenie utwórz nowy. W przypadku konieczności korzystania z gotowego szablonu można taki wybrać z listy dostępnych. Aby utworzyć kwestionariusz potwierdzenie następuje pod przyciskiem Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu. Kwestionariusz został utworzony jednakże nie posiada jeszcze pytań.

Dodawanie pytań do kwestionariusza jest możliwe pod przyciskiem Dodaj pytania. Dostępnych jest około 10 pytań.
Przy poszczególnych opcjach znajdują się ikony znaków zapytania, które mogą okazać się pomocne jako objaśnienia opcji. Dodatkowa informacja: Bardziej szczegółowe informacje o tworzeniu pytań są dostępne na stronie Moodle w języku angielskim pod tym linkiem.