Głosowanie

Głosowanie (jedno pytanie o opinię) może służyć do szybkiego zebrania opinii na konkretny temat. Składa się z jednego pytania zadanego studentom oraz wyboru gotowych odpowiedzi.

Nie służy ono do zadawania pytań testowych, ponieważ nie daje możliwości określenia, czy któraś z odpowiedzi jest bardziej prawidłowa niż inne.

głosowanie

Głosowanie może także służyć np do zadeklarowania uczestników, do której z grup roboczych chcieliby się zapisać (można ustawić limit ilości osób, które głosują na daną opcję). Prowadzący może zdecydować m.in. czy wyniki głosowania mają być uczestnikom pokazywane, czy uczestnik może mieć wgląd w odpowiedzi innych osób oraz czy ma to następować jeszcze przed udzieleniem przez niego jego własnej odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanego narzędzia do zbierania informacji (o większej ilości pytań), użyj Kwestionariusza.