Głosowanie

Głosowanie może służyć do szybkiego zebrania opinii na konkretny temat. Składa się z jednego pytania zadanego studentom oraz wyboru gotowych odpowiedzi. Nie służy ono do zadawania pytań testowych, ponieważ nie daje możliwości określenia, czy któraś z odpowiedzi jest bardziej prawidłowa niż inne.
Głosowanie może także służyć np. do zadeklarowania uczestników, do której z grup roboczych chcieliby się zapisać (można ustawić limit ilości osób, które głosują na daną opcję). Prowadzący może zdecydować m.in. czy wyniki głosowania mają być uczestnikom pokazywane, czy uczestnik może mieć wgląd w odpowiedzi innych osób oraz czy ma to następować jeszcze przed udzieleniem przez niego jego własnej odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanego narzędzia do zbierania informacji (o większej ilości pytań), użyj Kwestionariusza. głosowanie
Tworzenie głosowania

W pierwszym kroku obowiązkowym polem jest Nazwa głosowania. Pole Opis jest opcjonalne do wypełnienia.

W kolejnej zakładce Opcje, znajduje się kilka istotnych ustawień:

  • Zezwól na aktualizację głosowania – w tym polu prowadzący decyduje czy student będzie miał możliwość zmiany swojego głosu
  • Zezwalaj na zaznaczenie więcej niż jedną odpowiedź – prowadzący decyduje czy student może zagłosować tylko na jedną odpowiedź czy też na większą ilość
  • Ogranicz liczbę możliwych głosów – w przypadku włączenia tej opcji, przy każdej odpowiedzi pojawi się możliwość ograniczenia ilości odpowiedzi np. do 2 głosów. Odpowiada za to pole „ogranicz ..do…”.
  • Opcja 1, 2, 3 …. – prowadzący wprowadza tyle odpowiedzi możliwych do zaznaczenia ile potrzebuje
  • Ogranicz .. do… – pole pojawia się po włączeniu opcji ograniczania liczby możliwych głosów. Można wtedy przy każdej odpowiedzi zadecydować ilu studentów może na nią zagłosować nim limit się wyczerpie

W sekcji Dostępność prowadzący może wskazać zakres dostępności głosowania dla studentów.

W zakładce Wynik prowadzący ustawia pola:
  • Opublikuj wyniki – prowadzący decyduje czy studenci zobaczą wyniki głosowania czy też nie
  • Pokaż kolumnę „Brak odpowiedzi” – prowadzący może włączyć pole „brak odpowiedzi”
  • Uwzględnij odpowiedzi studentów zawieszonych – domyślnie zaznaczona opcja to NIE

Głosowanie - z punktu widzenia studenta

Studenci po wejściu do modułu głosowanie, jeżeli tylko data otwarcia już nastąpiła – mogą zaznaczyć odpowiedź (możliwości zaznaczania będą ograniczone przez ustawienia które wprowadził prowadzący). Jeżeli na daną odpowiedź był ustawiany limit możliwych głosów – taka odpowiedź będzie wyszarzona.