Quiz

Narzędzie Quiz należy do grupy Aktywności szczególnie często używanych. Służy do budowania zestawów pytań dla uczestników, które będą automatycznie sprawdzane przez platformę pod względem poprawności a uczestnik będzie otrzymywał automatyczną natychmiastową informację zwrotną.

Zastosowania tego narzędzia w procesie nauczania mogą być różnorodne, zależnie od potrzeb i inwencji prowadzącego.

By wykorzystać narzędzie Quiz należy przejść przez dwa zasadnicze etapy:

  • Wstawienie do materiałów aktywności Quiz z odpowiednimi ustawieniami (w pierwszym etapie nie ma jeszcze żadnych pytań, tylko same „ramy” testu ze zdefiniowanymi właściwościami, takimi jak dostępność czasowa, ilość możliwych podejść, zasady zaliczania testu, itp.
  • Wewnątrz utworzonego Quizu stworzenie pytań (można też wykorzystać stworzone wcześniej na potrzeby innych quizów – gdyż stworzone pytania mogą być następnie wielokrotnie wykorzystywane)
ETAP 1: Zamieszczanie quizu w treści kursu

Po włączeniu trybu edycji kursu (przycisk „Edytuj”), w wybranym miejscu w kursie przyciśnij „Dodaj element”. Następnie z listy wybierz aktywność „Test (Quiz)”.

Ukaże się okno głównych ustawień quizu. Obowiązkowym polem jest jedynie „nazwa”, natomiast możemy tu ustawić wiele użytecznych parametrów quizu, jak czas trwania, okres dostępności quizu, czy kolejność wyświetlania odpowiedzi przy pytaniach ma być losowa, itp.

Po odpowiednim dla naszych potrzeb ustawieniu kursu, naciśnięciu „Zapisz i wyświetl”, ukazuje się ekran, na którym możemy wprowadzić konkretne pytania.

ETAP 2: Dołączanie pytań do quizu

By dodać pierwsze pytanie należy nacisnąć „Edytuj zawartość testu”.

Na stronie edycji testu, na końcu znajduje się przycisk „Dodaj”. W przypadku dodawania pytań po raz pierwszy należy z rozwijanej listy należy wybrać opcję „Dodaj pytanie do quizu”. Następnie z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj pytania (np. „wielokrotnego wyboru”, „prawda/fałsz”, itd. – rodzaje pytań zostaną opisane w dalszej części)

ETAP 3: Uruchomienie quizu

Quiz jest dostępny automatycznie dla uczestników, chyba, że w pierwszym etapie (ustawianiu parametrów quizu) zaznaczyliśmy, że ma on być na razie ukryty. Quiz, tak jak i każdą aktywność w kursie, możemy w dowolnej chwili odkryć lub zakryć przed uczestnikami klikając w symbol oka, który w trybie edycji pokazuje się przy wszystkich aktywnościach.

Quiz możemy też ustawić w taki sposób, że ukaże się uczestnikom dopiero w określonym terminie, oraz zostanie zamknięty w wybranym przez nas dniu.

ETAP 4: Wyniki uczestników

Wyniki zdobyte przez uczestników prowadzący może zobaczyć w dwóch miejscach.

Ogólne oceny poszczególnych studentów zdobyte za test umieszczone są w „Dzienniku ocen” kursu.

Możliwa jest jednak dokładniejsza analiza wszystkich podejść do testu dokonanych przez studentów wraz z generowaniem raportów dotyczących rozkładu wyników w grupie oraz stopnia trudności poszczególnych pytań.

Dokładne analizy podejść dostępne są po wejściu w dany quiz (do planszy „Powitalnej” bez wchodzenia do samego testu) i w menu quizu wybieramy jedną z opcji: „Oceny”, „Odpowiedzi”, „Statystyki”. Każda z tych opcji daje trochę inny wgląd w osiągnięcia studentów.

Dla przykładu w „Ocenach” dostępne są dane na temat wszystkich podejść poszczególnych studentów, czasie, ilości podejść, czasie wykonania oraz ilości zdobytych punktów oraz średniej statystycznej dla kolejnych pytań (poziomie trudności poszczególnych pytań). Jest tu dostępny także wykres pokazujący wyniki całej grupy studentów.

W „statystykach” dostępna jest trochę głębsza analiza podejść oraz pytań w teście, np. średnią ocen z pierwszych podejść (jeśli test zakłada większą ilość podejść niż jedno) i średnią ocen z ostatnich prób. Statystyki także pokazują precyzyjnie, które pytania mają wysoką jakość (nie są zbyt proste, nie są zbyt trudne, efektywnie rozróżniają pomiędzy studentami z dużą i małą wiedzą).