Test (quiz)

Narzędzie Test (Quiz) należy do grupy Aktywności szczególnie często używanych.dodaj aktywność lub zasób

Służy do budowania zestawów pytań dla uczestników, które będą automatycznie sprawdzane przez platformę pod względem poprawności a uczestnik będzie otrzymywał automatyczną natychmiastową informację zwrotną.

Zastosowania tego narzędzia w procesie nauczania mogą być różnorodne, zależnie od potrzeb i inwencji prowadzącego.


By wykorzystać narzędzie Test należy przejść przez dwa zasadnicze etapy:

  • Dodanie do strony kursu aktywności Test z odpowiednimi ustawieniami. W pierwszym etapie nie ma jeszcze żadnych pytań, tylko same „ramy” testu ze zdefiniowanymi właściwościami, takimi jak dostępność czasowa, ilość możliwych podejść, zasady zaliczania testu, itp.
  • Wewnątrz utworzonego testu utworzenie pytań (można też wykorzystać pytania stworzone wcześniej na potrzeby innych quizów – gdyż stworzone pytania mogą być następnie wielokrotnie wykorzystywane)

ETAP 1: Zamieszczanie testu w treści kursu

Po włączeniu trybu edycji kursu (przycisk Włącz tryb edycji), w wybranym miejscu w kursie przyciśnij Dodaj aktywność lub zasób. Następnie z listy wybierz aktywność Test (Quiz).

Ukaże się okno głównych ustawień testu. Obowiązkowym polem jest jedynie nazwa, natomiast możemy tu ustawić wiele użytecznych parametrów testu, jak czas trwania, okres dostępności testu, czy kolejność wyświetlania odpowiedzi przy pytaniach ma być losowa, itp.

Po odpowiednim dla naszych potrzeb ustawieniu testu, po naciśnięciu przycisku Zapisz i wyświetl, ukazuje się ekran, na którym możemy wprowadzić konkretne pytania.

ETAP 2: Dołączanie pytań do testu

By dodać pierwsze pytanie należy nacisnąć Edytuj zawartość testu.

Na stronie edycji testu, na końcu znajduje się przycisk Dodaj. W przypadku dodawania pytań po raz pierwszy należy z rozwijanej listy wybrać opcję Dodaj pytanie do testu. Następnie należy wybrać rodzaj pytania (np. „wielokrotnego wyboru”, „prawda/fałsz”, itd. – rodzaje pytań zostaną opisane w dalszej części).

ETAP 3: Uruchomienie testu

Test jest dostępny automatycznie dla uczestników, chyba, że w pierwszym etapie (ustawianiu parametrów testu) zaznaczyliśmy, że ma on być na razie ukryty. Test, tak jak i każdą aktywność w kursie, możemy w dowolnej chwili odkryć lub zakryć przed uczestnikami klikając w symbol oka, który w trybie edycji pokazuje się przy wszystkich aktywnościach.

test możemy też ustawić w taki sposób, że ukaże się uczestnikom dopiero w określonym terminie, oraz zostanie zamknięty w wybranym przez nas dniu.

ETAP 4: Wyniki uczestników

Wyniki zdobyte przez uczestników prowadzący może zobaczyć w dwóch miejscach.

Ogólne oceny poszczególnych studentów zdobyte za test umieszczone są w Dzienniku ocen kursu.

Możliwa jest jednak dokładniejsza analiza wszystkich podejść do testu dokonanych przez studentów wraz z generowaniem raportów dotyczących rozkładu wyników w grupie oraz stopnia trudności poszczególnych pytań.

Dokładne analizy podejść dostępne są po wejściu w dany test (do planszy „Powitalnej” bez wchodzenia do samego testu) i w menu testu wybieramy jedną z opcji: „Oceny”, „Odpowiedzi”, „Statystyki”. Każda z tych opcji daje trochę inny wgląd w osiągnięcia studentów.

Dla przykładu w „Ocenach” dostępne są dane na temat wszystkich podejść poszczególnych studentów, czasie, ilości podejść, czasie wykonania oraz ilości zdobytych punktów oraz średniej statystycznej dla kolejnych pytań (poziomie trudności poszczególnych pytań). Jest tu dostępny także wykres pokazujący wyniki całej grupy studentów.

W Statystykach dostępna jest trochę głębsza analiza podejść oraz pytań w teście, np. średnią ocen z pierwszych podejść (jeśli test zakłada większą ilość podejść niż jedno) i średnią ocen z ostatnich prób. Statystyki także pokazują precyzyjnie, które pytania mają wysoką jakość (nie są zbyt proste, nie są zbyt trudne, efektywnie rozróżniają pomiędzy studentami z dużą i małą wiedzą).

Przejdź dalej