Archiwizacja wyników

Istnieje możliwość pobrania wyników testu, wraz z informacją o punktach przydzielonych za każde pytanie, na dysk własnego komputera.

W tym celu rekomendujemy dwu etapową procedurę:
1)  eksport wyników studentów
2)  zapisanie treści pytań

 

1) Eksport wyników studentów

Po wejściu do testu klikamy na koło zębate (1) i z listy wybieramy pozycję Wyniki (2)

archiwizacja krok 1

Po wybraniu formatu (1) klikamy na przycisk Pobierz (2)

archiwizacja krok 2

 

 

2) Zapisanie treści pytań

Na czas eksportu listy pytań należy ustawić wyświetlanie pytań testowych na jednej stronie.
archiwizacja krok 3

archiwizacja krok 4

Następnie wchodzimy w podgląd testu.
archiwizacja krok 5

Drukujemy stronę z pytaniami testowymi używając prawego przycisku myszy lub skrótu klawiszowego CTR+P. Podczas drukowania w polu Urządzenie docelowe wybieramy pozycję Zapisz jako PDF

archiwizacja krok 6