Strona główna

Po zalogowaniu się na platformie Pegaz użytkownik trafia na Stronę główną serwisu.

Strona główna składa się z czterech części:

1. Belka górna

Przełącznik lewego menu

Pozwala na włączenie/wyłączenie menu po lewej stronie.

lewe menu strona główna

Wybór języka

Pozwala na wybór języka w jakim będzie wyświetlana platforma. Zmiana ta dotyczy wyłącznie stałych elementów platformy, takich jak: „Menu”, stopki, podpowiedzi w dymkach,  a także innych które nie stanowią bezpośrednich treści kursu.

zmiana języka

UWAGA! Prowadzący może określić język, w jakim prowadzony przez niego kurs będzie wyświetlany. Po takiej zmianie, studenci będą widzieli elementy platformy w wybranym przez prowadzącego języku i w ramach kursu nie będą mieli możliwości jego zmiany.
Więcej o zmianie języka platformy znajduje sięw dziale „Format kursu”.

Przełącznik trybu podwyższonej dostępności

W górnej belce menu znajduje się przycisk, który pozwala na przełączanie pomiędzy trybem standardowym wyświetlania strony, a trybem podwyższonej dostępności.
tryb dostępności

Ikona powiadomień

Pokazuje czy na nasze konto przyszły nowe powiadomienia.
Po kliknięciu w tę ikonę istnieje możliwość przejrzenia wszystkich powiadomień oraz przejścia do obszaru, w którym  można określić, jakie powiadomienia chcemy otrzymywać.
Więcej na ten temat przeczytasz w dziale „Wiadomości i powiadomienia”.

powiadomienia

Ikona wiadomości

Pokazuje czy na nasze konto przyszły nowe wiadomości oraz umożliwia przejście do pełnej listy wiadomości oraz obszaru ustawień.
Więcej informacji w dziale „Wiadomości i powiadomienia”.

wiadomosci

Obszar profilu

Zawiera oprócz danych o użytkowniku także menu, w którym można zobaczyć swój profil oraz go modyfikować. Istnieje również możliwość wglądu w pełną listę kursów do swoich kursów i  wpisów na forach dyskusyjnych.
Więcej przeczytasz w dziale: „Profil użytkownika”

profil 2

2. Menu po lewej stronie ekranu

Menu po lewej stronie ekranu pozwala na szybkie przemieszczanie się w ramach platformy. Zawiera odnośniki do strony głównej, kalendarza oraz spisu naszych aktualnych kursów.

Zawartość tego menu będzie się zmieniała w zależności od tego, w której części serwisu znajduje się uczestnik, np. na stronie głównej kursu dodatkowo pojawią się pola związane z tym kursem.

lewe menu

3. Część główna, na której prowadzący widzi wszystkie swoje kursy

Prowadzący może tu przeglądać zarówno listę swoich aktualnych kursów *), jak również zakończonych i nadchodzących. Posiada także dostęp do harmonogramu, w którym oznaczone są wszystkie ważne daty z kursów, które prowadzi (oraz z kursów, w których jest uczestnikiem, jeśli zachodzi taka okoliczność).

Na poniższym obrazku:

– numerem 1 oznaczono panel nawigacyjny, poprzez który w łatwy sposób można przejść na STRONĘ GŁÓWNĄ,
– numerem 2 oznaczono przestrzeń na stronie głównej, gdzie prowadzący widzi swoje kursy.

strona główna rozmieszczenie elementów


 *) Kursy na Pegazie posiadają status nadchodzące jedynie w przypadku, kiedy zostaną wprowadzone do USOS a następnie zmigrowane do platformy (do 24 godzin), a zarazem ich termin rozpoczęcia leży w przyszłości (początek roku akademickiego; kolejny semestr);

4. Stopka

Po wejściu do wybranego kursu, w stopce możemy zresetować przewodnik użytkownika, a także powrócić do strony głównej z dowolnej lokalizacji.

stopka