Strona główna

Po zalogowanu się użytkownik wchodzi na Stronę główną serwisu.

Strona główna składa się z czterech głównych części:

1. Belka górna

Przełącznik lewego menu

Pozwala na włączenie/wyłączenie menu po lewej stronie.

Przełącznik języka

Pozwala na przełączenie języka w jakim będzie wyświetlana platforma. Dotyczy to oczywiście tylko elementów platformy, takich jak „Menu”, stopki, podpowiedzi w dymkach i innych, które nie stanowią bezpośrednich treści kursu.

UWAGA! Jako prowadzący możesz wymusić język w jakim platforma będzie wyświetlana w twoim kursie. Po takiej zmianie, uczestnicy po wejściu do kursu będą widzieli elementy platformy w tym języku i w ramach kursu nie będą mieli możliwości jego zmiany.
Więcej o wymuszeniu zmiany języka platformy przeczytasz w dziale „Format kursu”.

Ikona powiadomień

Pokazuje czy przyszły do ciebie nowe powiadomienia.
Po kliknięciu w tę ikonę masz możliwość przejrzenia wszystkich powiadomień oraz przejścia do obszaru, w którym będziesz mógł określić, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.
Więcej na ten temat przeczytasz w dziale „Wiadomości i powiadomienia”.

Ikona wiadomości

Pokazuje czy dostałeś nowe wiadomości oraz umożliwia przejście do pełnej listy wiadomości oraz obszaru ustawień.
Więcej przeczytasz w dziale „Wiadomości i powiadomienia”.

Obszar profilu

Zawiera oprócz twoich danych także menu, w którym możesz zobaczyć swój profil oraz go modyfikować, zobaczyć pełną listę swoich kursów, wszystkich swoich wpisów na forach dyskusyjnych.
Więcej przeczytasz w dziale: „Profil użytkownika”

2. Obszar menu po lewej stronie ekranu

Menu po lewej stronie ekranu pozwala na szybkie przemieszczanie się w ramach serwisu. Zawiera odnośnik do strony głównej, kalendarz oraz spis twoich aktualnych kursów.

Zawartość tego menu będzie się zmieniała w zależności od tego, w której części serwisu znajduje się uczestnik, np. na stronie głównej kursu dodatkowo pojawią się pola związane z tym kursem.

3. Część główna, na której prowadzący widzi wszystkie swoje kursy

Prowadzący może tu przeglądać zarówno listę swoich aktualnych, minionych i przyszłych kursów *), jak i harmonogram, na którym oznaczone są wszystkie ważne daty z kursów, które prowadzi (oraz także z kursów w których jest uczestnikiem, jeśli zachodzi taka okoliczność).

Na poniższym obrazku:

– numerem 1 oznaczono panel nawigacyjny poprzez który w łatwy sposób można przejść na STRONĘ GŁÓWNĄ,
– numerem 2 – przestrzeń na stronie głównej, gdzie prowadzący widzi swoje kursy.

Uwagę należy zwrócić na nowy układ strony głównej Pegaza umozliwiający m.in. oznaczonanie kursów gwiazdką. Pozwala to wyodrębnić kursy, które są dla Prowadzącego najbardziej istotne i poprzez specjalne oznaczenie dodać je do zakładki przeznaczonej dla kursów ulubionych.

Aby dodać dany kurs do ulubionych należy kliknąć w ikonkę przy kursie (3 poziome kropki), a następnie z rozwijalnej listy wybrać opcję OZNACZ KURS GWIAZDKĄ.

Więcej informacji o nowych możliwościach dostępnych na Stronie głównej na Pegazie znajduje się pod tym przyciskiem.


*) Nadchodzące kursy pojawią się jedynie w przypadku, gdy sekretariat jednostki wpisał kurs do USOSa, minęło od tego momentu około 24 godziny, a kurs jeszcze się nie rozpoczął (przed rozpoczęciem semestru), planowane rozpoczęcie kursu według USOS przypada na kolejny semestr.

4. Stopka

W stopce serwisu jest możliwość zresetowania podstawowego przewodnika użytkownika platformy oraz możliwość powrotu do Strony Głównej.