Strona główna

Po zalogowanu się użytkownik wchodzi na Stronę główną serwisu.

Strona główna składa się z czterech głównych części:

1. Belka górna

Przełącznik lewego menu

Pozwala na włączenie/wyłączenie menu po lewej stronie.

Przełącznik języka

Pozwala na przełączenie języka w jakim będzie wyświetlana platforma. Dotyczy to oczywiście tylko elementów platformy, takich jak „Menu”, stopki, podpowiedzi w dymkach i innych, które nie stanowią bezpośrednich treści kursu.

UWAGA! Jako prowadzący możesz wymusić język w jakim platforma będzie wyświetlana w twoim kursie. Po takiej zmianie, uczestnicy po wejściu do kursu będą widzieli elementy platformy w tym języku i w ramach kursu nie będą mieli możliwości jego zmiany.
Więcej o wymuszeniu zmiany języka platformy przeczytasz w dziale „Format kursu”.

Ikona powiadomień

Pokazuje czy przyszły do ciebie nowe powiadomienia.
Po kliknięciu w tę ikonę masz możliwość przejrzenia wszystkich powiadomień oraz przejścia do obszaru, w którym będziesz mógł określić, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.
Więcej na ten temat przeczytasz w dziale „Wiadomości i powiadomienia”.

Ikona wiadomości

Pokazuje czy dostałeś nowe wiadomości oraz umożliwia przejście do pełnej listy wiadomości oraz obszaru ustawień.
Więcej przeczytasz w dziale „Wiadomości i powiadomienia”.

Obszar profilu

Zawiera oprócz twoich danych także menu, w którym możesz zobaczyć swój profil oraz go modyfikować, zobaczyć pełną listę swoich kursów, wszystkich swoich wpisów na forach dyskusyjnych.
Więcej przeczytasz w dziale: „Profil użytkownika”

2. Obszar menu po lewej stronie ekranu

Menu po lewej stronie ekranu pozwala na szybkie przemieszczanie się w ramach serwisu. Zawiera odnośnik do strony głównej, kalendarz oraz spis twoich aktualnych kursów.

Zawartość tego menu będzie się zmieniała w zależności od tego, w której części serwisu znajduje się uczestnik, np. na stronie głównej kursu dodatkowo pojawią się pola związane z tym kursem.

3. Część główna, na której prowadzący widzi wszystkie swoje kursy

Prowadzący może tu przeglądać zarówno listę swoich aktualnych, minionych i przyszłych kursów *), jak i harmonogram, na którym oznaczone są wszystkie ważne daty z kursów, które prowadzi (oraz także z kursów w których jest uczestnikiem, jeśli zachodzi taka okoliczność).


*) Nadchodzące kursy pojawią się jedynie w przypadku, gdy sekretariat jednostki wpisał kurs do USOSa, minęło od tego momentu około 24 godziny, a kurs jeszcze się nie rozpoczął (przed rozpoczęciem semestru), planowane rozpoczęcie kursu według USOS przypada na kolejny semestr.

4. Stopka

W stopce serwisu jest możliwość zresetowania podstawowego przewodnika użytkownika platformy oraz możliwość powrotu do Strony Głównej.