Struktura kursuW części tej omówimy ogólną strukturę standardowego kursu oraz nauczymy dostosowywać ją do potrzeb prowadzącego.

Tworzone przez siebie materiały edukacyjne zazwyczaj będziesz dzielił na części, rozdziały, itp. Na platformach nazywamy je sekcjami. Co istotne, nie jest tu używane słowo "lekcja" gdyż zarezerwowane jest ono dla jednego z narzędzi.1)
1) narzędzie o nazwie "Lekcja" zostanie omówione w dalszej części kursu)

Materiały na platformie mogą składać się z dowolnej liczby sekcji. Autor może zwiększać lub zmniejszać ich ilość zgodnie z własnymi potrzebami. W górnej części zawsze jednak znajduje się Sekcja Główna (domyślnie jest ona niezatytułowana). Możemy ją potraktować jako wstęp do materiałów, ma ona jednak pewne specjalne właściwości. Więcej w dziale: Wstęp do kursu

sekcje