Format kursu

Prowadzący może określić jak będzie wyglądał kurs. Przykład: Prowadzący zamieścił bardzo dużą ilość zarówno tekstu, jak i różnorodnych zasobów, aktywności. W takiej sytuacji wyświetlenie ich wszystkich na jednej wspólnej liście spowoduje, że materiały staną się nieprzejrzyste. Uzasadnione wydaje się podzielenie treści w taki sposób, by np. student miał jednorazowo wyświetlone treści i zasoby z pojedynczej sekcji.

Format tematyczny

To podstawowy format na Pegazie. Składa się z jednej części głównej oraz dowolnej ilości sekcji (rozdziałów). Ilość sekcji ustalana jest dowolnie według uznania prowadzącego. W przypadku tego formatu prowadzący może zaznaczyć dowolną sekcję jako aktualnie ważną, a więc taką, na którą studenci w danym momencie powinni zwrócić szczególną uwagę.

Format tygodniowy

Zamiast sekcji/rozdziałów, prowadzący może zdecydować, że materiał zostanie podzielony według tygodni trwania kursu. Pegaz automatycznie:
  • podzieli czas trwania kursu na tygodnie (jeśli zachodzi taka potrzeba, prowadzący może również ręcznie zmienić nazwę określającą dany tydzień)
  • będzie także automatycznie wskazywał aktualny tydzień na głównym ekranie kursu, tak więc student po wejściu do kursu od razu będzie miał oznaczoną porcję materiału przeznaczoną na bieżący tydzień.
Format ten jest odpowiedni dla prowadzących, którzy chcą, by studenci zapoznawali się z materiałem w podobnym czasie. strona główna

Widoczność ukrytych sekcji

Podczas trwania kursu, prowadzący ma możliwość ukrycia części sekcji przed studentami. Może skorzystać z takiej możliwości np w przypadku, gdy chce by studenci najpierw opanowali wcześniejsze działy, zanim przejdą do następnych, lub część działów jest jeszcze w trakcie tworzenia i prowadzący chce czasowo ukryć sekcje niedopracowane. W przypadku ukrytych sekcji prowadzący może zasygnalizować studentom ile istnieje ukrytych sekcji. Dzięki temu, pomimo, że studenci nie będą mieli do nich dostępu, będą mogli wyrobić sobie pogląd na całkowitą ilość materiału do opanowania (włącznie z czasowo ukrytym).

Układ kursu

Zarówno w formacie tematycznym, jak i tygodniowym, prowadzący może określić, czy wszystkie treści będą się wyświetlały w postaci jednej długiej listy, czy raczej w danym momencie będzie się wyświetlała pojedyncza sekcja lub tydzień.