Grupy

Zastosowania grup (podgrup)

Standardowa praca w grupach

Dostęp do danej aktywności tylko dla podgrupy wybranej spośród studentów w kursie.

krok 1: Włączenie trybu grup w kursie

By w ramach kursu móc podzielić studentów na grupy, prowadzący musi w pierwszej kolejności włączyć w ustawieniach kursu możliwość dzielenia na grupy.

W celu włączenia tej opcji należy przejść do „Edycji ustawień” kursu, a następnie w dziale „Grupy” wybrać „Tryb grup”.

Dostępne są trzy tryby: „Brak grup”, „Osobne grupy”, „Widoczne grupy”.

„Brak grup” jest to domyślne ustawienie w każdym z kursów. Studenci nie są podzieleni na grupy.

„Osobne grupy” to ustawienie, które pozwala na podział studentów na grupy. Dodatkowo studenci widzą jedynie swoją grupę, nie mają dostępu do danych innych grup.

„Widoczne grupy” umożliwia dzielenie studentów na grupy, mają oni dostęp do informacji dotyczących innych grup w kursie.

W dziale „Grupy” znajduje się również ustawienie pozwalające ustalić, czy podział na grupy będzie obowiązywał dla całego kursu, czy może raczej prowadzący powinien mieć możliwość ustalenia tego podziału w konkretnych aktywnościach w kursie. Służy do tego ustawienie „Wymuś istnienie grup”. Ustawienie opcji „Nie” spowoduje, że każda z aktywności zyska w trybie edycji dodatkową ikonę pozwalającą indywidualnie określić, czy ta aktywność powinna funkcjonować z podziałem na grupy, i czy informacje powinny być udostępniane pomiędzy grupami.

krok2: Ustalenie ilości i nazw dla grup

By utworzyć grupy (na tym etapie puste) należy w lewym menu kliknąć pozycję „Uczestnicy”. Powyżej listy uczestników znajduje się ikona „koła zębatego”, w którą należy kliknąć a następnie wybrać z menu pozycję „Grupy”.

Po wejściu do ekranu „Grupy”, prowadzący może dodać grupy. Gdy grupy już są utworzone, prowadzący może przejrzeć kto do jakiej grupy należy i jak są one liczne, może modyfikować je lub usunąć jeśli zaistnieje taka potrzeba.

krok 3: Przypisanie studentów do grup

Aby przypisać studentów do utworzonych grup, należy wejść ponownie na ekran z listą uczestników (kliknąć w lewym menu „Uczestnicy”). Na liście studentów, w kolumnie „Grupy”, należy przy danym studencie nacisnąć ikonę „Ołówka” i z rozwijanej listy wybrać grupę do jakiej ma należeć, a następnie nacisnąć ikonę „dyskietki” by zapisać.

Usuwanie studenta z grupy

Po wejściu na listę uczestników, możemy usunąć studenta z grupy po naciśnięciu ikony „ołówka” koło nazwy grupy, następnie na znak „x” przy nazwie grupy po czym należy zatwierdzić operację, klikając ikonę „dyskietki”.