Kopie zapasowe kursu

Prowadzący ma możliwość zrobienia kopii swojego kursu. Platforma umożliwia szybkie zapisanie całej zawartości stworzonych materiałów w pojedynczym pliku, który umieszczany jest w archiwum platformy ale też można go pobrać na własny komputer.

Powodem chęci zrobienia „kopii zapasowej” może być:

  • chęć przeniesienia/powielenia materiałów do innego kursu lub na inną platformę,
  • kopie zapasowe warto robić także dla bezpieczeństwa i celów archiwizacyjnych, by mieć pewność, że w żaden sposób nie zaginą,
  • systematycznie robione „kopie zapasowe” przydatne są także w sytuacji, gdy przez pomyłkę skasujemy część materiałów, lub będziemy chcieli wrócić do wcześniejszej ich wersji

„Kopie zapasowe” można zrobić w każdej chwili. Jest to proces nie zajmujący dużej ilości czasu.

Można zrobić dowolną liczbę kopii. Warto także robić kopie zapasowe w trakcie tworzenia materiałów.

Podczas wielokrotnego zapisywania, każda z kopii jest umieszczana na wspólnej liście w archiwum, i każdej nadawana jest nazwa zawierająca dokładną datę i godzinę utworzenia, dzięki czemu można łatwo zorientować się który z plików jest najbardziej aktualny i do której z wersji chcielibyśmy powrócić.

Tworzenie kopii zapasowej

By utworzyć kopię zapasową kursu należy w menu ustawień (ikona kółka zębatego) kliknąć opcję „Kopia zapasowa”.

strona główna

W następnym kroku system pozwala na dokonanie wyboru składników treści kursu, które mają być zawarte w tworzonym archiwum kopii zapasowej, pozwala na wybór.

Po wybraniu składowych kopii zapasowej, należy wcisnąć przycisk „Wykonaj kopię zapasową”. Tworzenie kopii zapasowej może potrwać dłuższą chwilę, zależnie od ilości danych zawartych w kursie. Po utworzeniu tego pliku system powinien poinformować o tym, że „Plik kopii zapasowej został poprawnie utworzony”. Następnie klikamy „Kontynuuj” i zostajemy przekierowani do obszaru utworzonych kopii zapasowych. Mamy w nim dostęp do pełnej listy wszystkich kopii zapasowych utworzonych dla tego kursu (jeśli robimy kopię po raz pierwszy, na liście znajduje się na razie tylko jedna pozycja). Możemy tutaj utworzony plik zawierający kopię kursu pobrać i zachować np. na dysku lokalnym naszego komputera. Będziemy mogli w późniejszym czasie odtworzyć wszystkie materiały np. w innych kursach, lub w późniejszych latach.

Odtwarzanie materiałów z kopii zapasowej

Aby odtworzyć materiały z utworzonej uprzednio kopii zapasowej, należy w menu ustawień kursu (ikona „koła zębatego”) kliknąć opcję „Odtwórz”.

strona główna

Po przejściu do obszaru o nazwie „Przywróć kurs” istnieje możliwość zarówno odtworzenia materiałów z pliku, który mamy na komputerze, jak również można materiały odtworzyć z listy uprzednio zrobionych kopii zapasowych, które zarchiwizowane są w systemie Pegaz.

W pierwszym przypadku, gdy posiadamy plik kopii zapasowej, zapisany na dysku komputera, wystarczy go przeciągnąć w obszar „Importuj plik kopii zapasowej” oraz nacisnąć przycisk „Kontynuuj”.

W kroku „Przeznaczenie” należy wybrać jedną z opcji znajdujących się w obszarze „Odtwórz do tego kursu”. To, którą z opcji zdecydujemy się wybrać, zależy od tego, czy chcemy nowe treści połączyć z tym ,co już zawiera kurs, czy raczej chcemy wyczyścić najpierw całą jego zawartość i dopiero po usunięciu, do pustego kursu zamieścić treści kopii zapasowej.

strona główna

WAŻNE: Po wyborze odpowiedniej opcji, klikamy przycisk „Kontynuuj” w sekcji o nazwie „Odtwórz do tego kursu”

Ostatnim etapem jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich składowych, które chcemy odtworzyć z kopii zapasowej i naciśnięcie przycisku „Wykonaj przywracanie”.