Wstęp do kursu

Pierwsza sekcja kursu służy do zamieszczenia wstępu do kursu i dodatkowych zasobów i aktywności, które mają cały czas być dostępne dla uczestników.

W tym miejscu warto dodać najważniejsze informacje dotyczące kursu.

Zmiana domyślnej nazwy sekcji

Domyślna nazwa sekcji wstępnej to "Główne składowe"/"General". Można jednak zmienić dowolnie tę nazwę. W tym celu należy kliknąć na kółko zębate oznaczające dostęp do ustawień kursu i następnie nacisnąć "Włącz tryb edycji". Nazwę sekcji można zmienić klikając symbol ołówka, który pojawia się obok tej nazwy w trybie edycji.

Aby dodać w sekcji głównej opis, tekstowy wstęp do kursu i informacje, które zawsze powinny być widoczne w górnej części kursu, należy po wejściu w tryb "Edycji kursu" kliknąć "Modyfikuj", który znajduje się na jednym poziomie z tytułem pierwszej sekcji, a następnie należy kliknąć "Edytuj sekcję".

W oknie edycji można zarówno dodać tekst wstępu, uzupełniony ilustracjami, odnośnikami, itp. Można w tym miejscu także zmienić nazwę tej sekcji.

Do każdej z sekcji kursu, w tym do pierwszej sekcji głównej, prowadzący może dodać dowolne zasoby i aktywności. Służy do tego przycisk "Dodaj aktywność lub zasób", który przypisany jest do tej sekcji (każda sekcja posiada swój własny przycisk dodawania zasobów i aktywności). By zapoznać się z konkretnymi zasobami i aktywnościami, należy przejść do odpowiednich rozdziałów, które szczegółowo nimi się zajmują.

Ograniczenie dostępu studentom do zawartości sekcji

Jak w przypadku każdej z sekcji, dostęp do sekcji głównej można ograniczyć. Oznacza to, że jeśli nie będą spełnione ustalone warunki, student zobaczy jedynie tytuł sekcji i jej opis. Ukryte pozostaną natomiast wszystkie zasoby i aktywności przypisane do tej sekcji.

Warunki, które muszą zostać spełnione to np. określony przedział czasu, w którym zawartość sekcji będzie widoczna, ukończenie określonej aktywności przez studenta lub otrzymanie przez niego uprzednio odpowiedniej oceny. Warunki można też ze sobą łączyć, np student będzie miał dostęp pod warunkiem, że ukończył odpowiednią aktywność ale dodatkowo w określonym terminie.