Edycja nazwy i opisu poszczególnych sekcji

Domyślnie sekcje są zatytułowane jako „Temat 1”, „Temat 2”. Jako, że w konkretnych materiałach takie nazewnictwo jest mało informatywne rekomendujemy zmianę na tytuły będące odzwierciedleniem treści danej sekcji. Tytuły sekcji pojawiają się także w nawigacji strony tak więc nadanie odpowiednich tytułów pozwoli na szybkie dotarcie odbiorców do konkretnych treści.

Zmiana tytułu

By edytować tytuł musimy jedynie włączyć tryb edycji, kliknąć w symbol ołówka znajdującego się obok nazwy sekcji a następnie wprowadzić nową nazwę.

Po tej operacji tytuł wybranej sekcji zmieni się nie tylko w nagłówku sekcji, ale także we wszystkich elementach nawigacyjnych na platformie (spis treści w bloku Nawigacja, pasek nawigacyjny u góry strony).

sekcja

Wprowadzenie lub zmiana opisu sekcji

Przy włączonym trybie edycji kursu naciskamy „Modyfikuj” a następnie „Edytuj sekcję”, znajdujące się przy nazwie sekcji, której opis chcemy zmienić.

edytuj sekcję

Wprowadzenie wstępu do sekcji

W polu edytora wpisujemy wstęp uzupełniając w razie potrzeby materiałem ilustracyjnym.