Ukrycie sekcji przed uczestnikami

Jeśli chcemy by dana sekcja nie była chwilowo widoczna dla odbiorców, natomiast by dla nas (autorów) była cały czas dostępna do edycji i widoczna, możemy użyć ikony oka by ukryć ją przed uczestnikami. Ponownym kliknięciem możemy ją odsłonić na nowo.

strona głównaRóżnica pomiędzy tym sposobem ukrycia sekcji a ukryciem ostatniego tematu za pomocą przycisku na końcu materiałów polega na tym, że ukryć za pomocą oka możemy dowolną sekcję w ramach kursu bez konieczności przesuwania jej na koniec.

Drugą różnicą jest to, że tak ukryta sekcja pozostaje wciąż widoczna dla prowadzącego, dzięki czemu może np. nad nią pracować nie udostępniając studentom do momentu ukończenia i uzyskania ostatecznej wersji. Gdy ukrywamy ostatni temat w materiałach, przestaje on być widoczny także dla prowadzącego.