Śledzenie postępów

Prowadzący ma możliwość włączyć śledzenie postępów studentów w kursie. Po włączeniu tej opcji każdy z zasobów i każda z aktywności, mogą sprawdzać czy student je zaliczył bądź zapoznał się z nimi.

Do prowadzącego należy decyzja, który z zasobów lub aktywności ma sprawdzać ukończenie, oraz czy ukończenie oznaczane jest przez samego studenta, czy alternatywnie, sama aktywność sprawdza, czy zostały spełnione warunki ukończenia (np. Quiz sprawdza, czy student przekroczył ustawiony próg zaliczenia i po przekroczeniu tego progu automatycznie ustawia aktywność jako ukończoną).

Włączenie globalnej opcji „śledzenia ukończenia” w całym kursie.

Prowadzący może włączyć „Śledzenie ukończenia” w ustawieniach głównych kursu (Edytuj ustawienia). Należy zaznaczyć „Włącz śledzenie ukończenia” na opcję Tak.

śledzenie ukończenia

Ustawianie „śledzenia ukończenia” w poszczególnych aktywnościach.

Każdy z elementów w kursie można ustawić tak, by sprawdzał ukończenie lub dawał możliwość samodzielnego odznaczenia ukończenia przez studenta.

Ustawić warunki ukończenia można w następujący sposób

 • Włączyć „Tryb edycji” (jeśli jeszcze nie jest włączony).
 • Przy wybranym zasobie lub aktywności, należy wejść w menu „Modyfikuj” a następnie wybrać opcję „Edytuj ustawienia”
 • W ustawieniach, w ostatnim dziale pt. „Ukończenie aktywności” należy wybrać sposób śledzenia ukończenia. Dostępne są trzy opcje:
   1. Nie wykrywaj ukończenia aktywności. Jest to opcja domyślna. Fakt ukończenia aktywności nie jest sprawdzany.
   2. Studenci mogą ręcznie oznaczyć tę aktywność jako ukończoną. Opcja ta ułatwia studentom samoorganizowanie sobie pracy z pateriałem. Dzięki samodzielnemu oznaczaniu sobie, które partie materiału zakończyli, mogą efektywniej i szybciej pracować.
   3. Pokaż aktywność jako kompletną, gdy warunki są spełnione. Opcja ta pozwala na włączenie automatycznego zaliczania aktywności jako zakończonej na podstawie podanych kryteriów. Student nie ma możliwości samodzielnie oznaczyć aktywności jako zakończonej. Jedno ze standardowych kryteriów to sprawdzenie, czy student w ogóle wszedł na podstronę z opisem aktywności. Dodatkowe kryteria zależą już od charakteru danej aktywności. Inne będą w przypadku np. „Głosowania” („Pokaż jako kompletne, gdy użytkownik dokona wyboru”) a inne w przypadku „Testu (Quizu)” (np. „Wymagaj progu zaliczeniowego”).

  ukończenie aktywności

„Śledzenie ukończenia” z punktu widzenia studentów

Student na głównej stronie kursu, przy aktywnościach i zasobach widzi kwadratowe pola, które wskazują, czy dana aktywność została ukończona. W zależności od tego, czy prowadzący pozwolił na samodzielne odznaczanie ukończenia, pole ukończenia będzie miało inny wygląd (ramka ciągła oznacza możliwość samodzielnego odznaczenia, natomiast ramka przerywana informuje, że by ukończyć daną aktywność należy spełnić określone przez prowadzącego warunki.

Raporty dla prowadzącego o ukończeniu aktywności przez studentów

Prowadzący ma zapewniony wgląd w postępy studentów określone przez poziomy ukończenia aktywności. By uzyskać takie dane, prowadzący powinien ze strony głównej kursu wejść do menu „Akcje” (ikona koła zębatego), nacisnąć ostatnią pozycję na liście („Więcej”), a następnie w dziale „Raporty” przejść do strony „Ukończenie aktywności” (ta strona jest dostępna tylko wtedy, gdy w ustawieniach kursu jest włączone „śledzienie aktywności”).

opcja ukończenie aktywności

Na stronie raportu „Ukończenie aktywności” prowadzący otrzymuje pełny przegląd tego, którzy studenci ukończyli które z aktywności w kursie. Co więcej prowadzący może także odznaczyć aktywność już ukończoną, tak by wymusić ponowne podejście do niej danego studenta. W takim przypadku zarówno w widoku raportu, jak i na stronie głównej kursu z punktu widzenia studenta, pole ukończenia aktywności zyskuje czerwoną obwódkę.

ukończenie aktywności 3