Strona główna kursu

Najważniejsze elementy  strony głównej kursu to:

– nazwa kursu (1) i kod zajęć (2), które są pobierane z systemu USOS

– menu służące do zarządzania konfiguracją kursu (3); za jego pomocą można również utworzyć kopię zapasową kursu, zarządzać bazą pytań testowych i przeglądać historię aktywności uczestników kursu

– przycisk przełączający kurs w tryb zarządzania zawartością strony głównej kursu (4)

– przestrzeń udostępniania aktywności i zasobów (5)

strona główna kursu

Kolejne pozycje w menu widoczne po wejściu do kursu to:
(1) – Link do helpdesku telefonicznego.
(2) – Link do zajęć w systemie USOSweb, dla których dedykowany jest dany kurs.
(3) – Link do kursu na platformie Pegaz-Egzaminy, na której rekomendowane jest przeprowadzanie zdalnych egzaminów i zaliczeń.
(4) – Podstrona z listą uczestników kursu.
(5) – Podstrona z dziennikiem ocen. Oceny między innymi z testów i zadań przeprowadzonych w kursie są automatycznie dodawane do dziennika ocen ale możliwe jest również „ręczne” wpisywanie ocen.
Na tej stronie prowadzący widzi oceny wszystkich studentów zapisanych do kursu, a studenci mają dostęp tylko do swoich wyników.
(6) – Link do strony z listą wszystkich kursów, do których zapisany jest użytkownik .
(7) – Link do strony kalendarza gdzie automatycznie dodawane są takie informacje jak termin oddania zadań ale istnije również możliwość tworzenia własnych wydarzeń powiązanych z kursami, grupami studentów studentów.
(8) – repozytorium elementów interaktywnych przygotowanych przez prowadzącego w oparciu o zasób H5P.

menu w kursie

 

Możliwość podglądu strony kursu z punktu widzenia studenta jest dostępna w ustawieniach przy ikonie profilu – służy do tego opcja Zmień rolę na -> Student.  Aby następnie wyłączyć podgląd z poziomu studenta, wystarczy kliknąć w tym samym miejscu na opcje Powróć do standardowej roli.