Uczestnicy kursu

Uczestnikami kursu na Pegazie mogą być tylko i wyłącznie osoby wpisane do systemu dziekanatowego USOS przez sekretariaty jednostek. Zarówno studenci, jak i prowadzący nie mogą zmienić swoich ról, które są im przypisane odgórnie. Prowadzący może jednak w pewnych przypadkach rozszerzać uprawnienia studentów, tak, by mogli np. współtworzyć część kursu, np. jedną podstronę lub quiz.

Prowadzący ma także dostęp do listy uczestników ("Panel boczny"->"Uczestnicy") oraz do dziennika ocen ("Panel boczny"->"Oceny").

uczestnicy i oceny

Może także śledzić postępy studentów oraz statystyki uczestnictwa w kursie (ikona koła zębatego -> więcej).

statystyki

Prowadzący może także stworzyć podgrupy i przydzielić do nich studentów.