Jak student widzi materiały?

Bardzo często podczas edycji kursu prowadzący potrzebuje mieć dostęp do podglądu tego kursu od strony studenta.

By zobaczyć kurs tak jak widzi go uczestnik, należy przełączyć się na „rolę studenta”. Funkcja to dostępna jest po naciśnięciu pola profilu (prawy-górny narożnik ekranu, w miejscu gdzie wyświetlone jest imię i nazwisko prowadzącego). W menu należy wybrać pozycję ostatnią Zmień rolę na… a następnie z wyświetlonej listy ról należy wybrać USOS Student.

strona główna

.Od tego momentu prowadzący widzi materiały tak, jak widzi je student.

By powrócić do swojej własnej roli należy postępować analogicznie: należy nacisnąć pole profilu użytkownika i wybrać: Powróć do mojej standardowej roli.