ZasobyPlatformy edukacyjne zawierają szereg użytecznych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny, pracę w grupach, komunikację między prowadzącymi zajęcia i studentami. Narzędzia te podzielone są na dwie ogólne grupy: Zasoby i Aktywności.

W tej części zostaną omówione Zasoby. Pod tą nazwą kryją się narzędzia umożliwiające udostępnienie studentom różnego rodzaju materiałów do tradycyjnego, pasywnego odbioru treści (poprzez czytanie, oglądanie, słuchanie).

Zasoby są różnorodnymi materiałami, które prowadzący może udostępnić studentom na platformie. Są to przykładowo teksty, nagrania wideo, pliki lub odnośniki do innych stron internetowych lub treści związanych z tematem.

zasoby