Etykieta

Etykieta jest to pole na stronie głównej kursu, na którym możemy umieścić tekst, ilustracje itp.

Należy pamiętać, że treści zawarte w etykiecie nie są uwzględniane w spisie treści kursu znajdującym się po lewej stronie ekranu. Zaletą używania etykiet jest urozmaicenie wyglądu danej sekcji oraz efektywne rozplanowanie treści. Dzięki zastosowaniu etykiet sekcja kursu przestaje być "suchą" listą zasobów i aktywności. Pozwalają one na wizualne rozplanowanie treści znajdujących się w poszczególnych sekcjach. Można zastosować także pustą etykietę gdy chcemy wizualnie rozdzielić treści na stronie kursu.

etykieta