Książka

Przydatna gdy chcemy do kursu dodać dużą ilość podstron (patrz podpunkt: Strona). Książka jest jedną pozycją w sekcji kursu, która reprezentuje wiele podstron. Należy zadbać o klarowną instrukcję dla studentów jak poruszać się po książce. Jej wadą jest dodanie drugiego systemu nawigacji wewnątrz książki oraz drugiego, wewnętrznego spisu treści samej książki.

książka