Strona

Dodatkowa strona kursu, przydatna gdy treści jest zbyt dużo by wszystkie zmieścić na stronie głównej. Za pomocą tego narzędzia można podzielić treści na krótkie rozdziały, z których każdy będzie na osobnej stronie.

Strony są łatwe i szybkie w edycji, tak więc w przypadku pojawienia się potrzeby dokonania zmian, poprawki nanosi się o wiele sprawniej niż w przypadku zmian np. w pliku pdf.

strona

Jeśli natomiast twórca kursu ma bardzo dużą ilość treści i chce zamieścić dużą ilość dodatkowych stron może rozważyć użycie narzędzia Książka, które pod jedną nazwą zawiera dowolnie dużą ich ilość.