Statystyki

Prowadzący ma możliwość uzyskania wglądu w podstawowe statystyki dotyczące zachowań uczestników w prowadzonych przez niego kursach.

Poglądowy wykres statystyk

Jak znaleźć "Statystyki"?

Statystyki znaleźć można w menu Profilu znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu w pole profilu, w rozwiniętym menu należy wybrać pozycję "Statystyki".

Menu-Statystyki

Popularność kursów (Courses popularity)

W dziale "Popularność kursów" prowadzący może uzyskać zestawienie wszystkich swoich kursów w danym miesiącu. Kursy są przedstawione na miesięcznej osi czasu z informacją, w których kursach ile kliknięć zrobili uczestnicy.

W sytuacji gdy prowadzący ma wiele kursów, i zestawienie jest nieczytelne ze względu na dużą ilość linii, jest możliwość wybrania na liście kursów znajdującej się po prawej stronie, pozycji najbardziej interesującej. Po tej czynności na wykresie uwydatniona jest linia obrazująca ilość czynności studentów w tym wybranym kursie.

Wykres statystyk popularności kursów na platformie

Aktywność studentów (Students' activity)

Następny dział pozwala prowadzącemu uzyskać informację o ilości działań poszczególnych studentów w ramach konkretnego kursu. Po wyborze kursu oraz miesiąca zostaje wygenerowany wykres z aktywnością indywidualnych uczestników zajęć.

Wykres aktywności studentów

Popularność zasobów (Resources popularity)

Trzeci dział pozwala prowadzącemu na sprawdzenie popularności konkretnych zasobów lub aktywności zamieszczonych w danym kursie. Dane w tej zakładce uzależnione są od tego jakie zasoby i w jakiej ilości, zostały zastosowane w danym kursie.

Prowadzący wybiera kurs, który go interesuje, miesiąc oraz rodzaj zasobów. Tak jak w poprzednich zestawieniach, w razie potrzeby, ma on możliwość uwydatnienia wyników wybranego, konkretnego zasobu.

Wykres popularności zasobów