Sesja poprawkowa

Egzamin testowy (Quiz)

Rekomendujemy utworzenie nowej instancji Egzaminu testowego (Quizu) na potrzeby sesji poprawkowej i ograniczenie dostępu do niej dla ustalonej grupy studentów.
Zobacz: Ograniczenie dostępu do egzaminu

Aby wykorzystać pytania egzaminacyjne przygotowane na potrzeby egzaminu w pierwszym terminie wystarczy do nowo utworzonego testu dodać pytania z wykorzystaniem opcji
Dodaj > z bazy pytań
Zobacz: Przygotowanie testu i bazy pytań

UWAGA!
Modyfikacja pytań w bazie pytań kursu spowoduje ich zmianę również w teście egzaminacyjnym z pierwszego terminu. Aby tego uniknąć należy:
– utworzyć nową kategorię pytań w bazie pytań (np. sesja poprawkowa)
– skopiować pytania egzaminacyjne do nowo utworzonej kategorii
– zmodyfikować pytani egzaminacyjne w nowej kategorii
Zobacz: Kopiowanie wybranej kategorii pytań(format Moodle XML)
Egzamin pisemny (Zadanie)

Rekomendujemy utworzenie nowej instancji  Egzaminu pisemnego (Zadanie) na potrzeby sesji poprawkowej i ograniczenie dostępu do niej dla ustalonej grupy studentów
Zobacz: Ograniczenie dostępu do egzaminu

UWAGA!
Stosując mechanizm duplikowania należy zachować szczególną ostrożność aby przypadkowo nie usunąć bazowej wersji egzaminu, ponieważ zostaną wtedy utracone wyniki studentów.