Słownik pojęć

Moduł słownika pojęć umożliwia uczestnikom tworzenie i używanie zbioru definicji, jak w słowniku; można go także użyć do zbierania i organizowania zasobów czy informacji.

Aby dodać słownik, wystarczy włączyć w kursie tryb edycji i wybrać przycisk Dodaj aktywność lub zasób -> słownik pojęć. 

Nauczyciel może zezwolić na dołączanie załączników do wpisów. Dołączone obrazki są wyświetlane we wpisie. Wpisy mogą być przeszukiwane lub przeglądane alfabetyczne lub według kategorii, daty czy autora. Wpisy mogą być domyślnie zatwierdzane lub wymagać zatwierdzenia przez nauczyciela, zanim staną się widoczne dla wszystkich.

Gdziekolwiek w treściach kursu pojawią się słowa lub zwroty ze słownika, mogą być automatycznie zamieniane na linki do wpisu w słowniku. Nazywamy to automatycznym linkowaniem pojęć.

Nauczyciel może pozwolić na komentowanie pojęć. Pojęcia mogą być także oceniane przez nauczycieli czy uczestników. Oceny mogą być agregowane do końcowej oceny kursu, odnotowywanej w dzienniczku ocen.

Tworzenie słownika pojęć

Po wejściu na stronę kursu i włączeniu trybu edycji można przejść do tworzenia słownika pojęć.

Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk Dodaj aktywność lub zasób -> słownik pojęć.

 • W nowym oknie obowiązkowo trzeba wypełnić pole Nazwa słownika.
 • Opis jest opcjonalny.

W polu typ słownika pojęć do wyboru są 2 opcje:

 • pomocniczy słownik pojęć – opcja domyślna podstawowa
 • główny słownik pojęć – Tylko prowadzący mogą go tworzyć. W obrębie jednego kursu może być tylko jeden słownik główny. System pozwala na wyeksportowanie jakiegokolwiek tymczasowego słownika do słownika głównego – aby taki eksport był możliwy, prowadzący musi określić, który słownik jest słownikiem głównym (ma zastosowanie gdy mamy więcej niż jeden słownik w ramach kursu)

W sekcji Pojęcia dostępne są opcje:

 • Automatycznie aprobuj wpisy definicji przez studentów – możliwość wyboru czy wpisy dodawane przez studentów będą automatycznie publikowane, czy też będą musiały być zatwierdzane przez prowadzącego.
 • Zawsze można edytować – pozwala wskazać czy wpisy będą mogły być cały czas edytowalne czy tylko określony czas po dodaniu.
 • Pozwól na wielokrotne definiowanie tego samego pojęcia – jeżeli opcja będzie włączona, określony termin będzie mógł mieć więcej niż jedną definicję.
 • Pozwól komentować wpisy – gdy ta opcja zostanie włączona, wszyscy uczestnicy, którzy posiadający uprawnienia do tworzenia komentarzy, będą mogli dodać komentarze do pojęć w słowniku.
 • Automatycznie linkuj pojęcia – ta opcja umożliwia połączenie jakiekolwiek definicji w słowniku pojęć z definiowanym terminem, gdy takowy pojawi sięw którejkolwiek aktywności dostępnej w ramach danego kursu np. forum, wewnętrznych zasobów, podsumowań tygodnia, dzienników itd. Jeśli nie chcesz, by określony termin występujący w tekście np. forum został połączony linkiem, dodaj tagi <nolink> i </nolink>wokół tekstu. Zauważ, że nazwy kategorii są także łączone.

W sekcji Wygląd dostępne są opcje:

 • format wyświetlania – można tu zmienić sposób wyświetlania definicji pojęć. Domyślny to prosty styl słownika.
 • zatwierdzony format wyświetlania – domyślna opcja to taki format jak wybrano w powyższej opcji. Można tutaj włączyć natomiast opcję wyboru formatu wyświetlania przy każdym dodawaniu pojęcia do słownika.
 • wyświetl podaną ilość pojęć na stronie – liczba pojęć wyświetlająca się na jednej stronie słownika.
 • pokaż litery alfabetu,  link „wszystkie”, link „specjalnie” –  jeżeli te opcje będą włączone dostępne będą takie metody filtrowania pojęć
 • pozwól drukować słownik -gdy opcja ta będzie włączona studentom udostępniony zostanie link do wydrukowania słownika. Dla prowadzących link ten jest zawsze dostępny.

Zakładka ocenianie wpisów zawiera opcje:

 • Role z uprawnieniami do oceniania – użytkownik z tymi rolami powinien być w stanie wystawiać oceny
 • Typ zestawienia -domyślnie zaznaczona opcja to nie oceniane. Metoda oceniania określa jak wyznaczana jest ostateczna ocena do dziennika z cząstkowych na forum.
  * Średnia ocen – Z wszystkich cząstkowych będzie wyliczona średnia
  * Liczba ocen – Ilość ocenionych cząstkowych zadań będzie ostateczną oceną. Łączny wynik nie może przekroczyć maksymalnej oceny za aktywność.
  * Najwyższa ocenia – Najwyższa z cząstkowych ocen będzie ostateczną oceną.
  * Najniższa ocena – Najniższa z cząstkowych ocen będzie oceną ostateczną.
  * Suma ocen – Wszystkie oceny cząstkowe będą dodane do siebie. Łączny wynik nie może przekroczyć maksymalnej oceny za aktywność.<p>Jeśli opcja „Bez oceniania” zostanie wybrana, ocena z forum nie wyświetli się w dzienniku ocen.

Słownik zostanie zapisany po wyborze opcji Zapisz i wróć do kursu lub Zapisz i wyświetl.

Dodawanie definicji do słownika

Student po wejściu w słownik pojęć aby dodać nowe pojęcie naciska przycisk Dodaj pojęcie.

W zakładce ogólne trzeba wypełnić nazwę pojęcia i definicję.

Słowa kluczowe – można tutaj wpisać w kolejnych wierszach słowa kluczowe po których będzie możliwość późniejszego filtrowania pojęć w słowniku.

Załącznik – to dodatkowa możliwość załączenia materiału w formie pliku

Aby zapisać nowe pojęcie – służy do tego przycisk Zapisz zmiany.

 

Uwaga: Jeżeli podczas korzystania z kursu utworzono kilka słowników pomocniczych, a jeden z nich jest oznaczony jako słownik główny:

Wtedy w słowniku pomocniczym będzie możliwość m.in. eksportowania pojęć do słownika głównego.

Aby zatwierdzić eksport pojęcia do słownika głównego wystarczy