Student Quiz

Na platformie Pegaz istnieje możliwość współtworzenia bazy pytań przez prowadzącego, który aktywizuje w tym celu studentów. W wyniku takiej burzy mózgów mogą powstać ciekawe pomysły na pytania egzaminacyjne. Czasami w wyniku takiej współpracy nad quizami, może powstać baza kilkudziesięciu czy kilkuset pytań. Prowadzący posiadając tak dużą bazę pytań, może w przyszłości wykorzystać ją np. losując określoną liczbę pytań z dużo większej puli.

Taką możliwość na platformie prowadzącemu daje aktywność o nazwie StudentQuiz.

W StudentQuiz studenci mogą tworzyć pytania do quizów. Mogą dodać również swoją opinię do każdego pytania np. oceniać i komentować pytania podczas pracy nad quizami.

Studenci mogą filtrować pytania,  zobaczyć swoje osobiste postępy w nauce i porównać swój wkład i kompetencje.

Prowadzący może zatwierdzać, odrzucać, ukrywać lub usuwać pytania.

Utworzone w ten sposób pytania mogą stać się częścią bazy pytań i mogą być ponownie użyte w przyszłości przez prowadzącego.

Prowadzący może również skonfigurować:

 • Czy studenci dodają pytania anonimowo czy też nie
 • Czy pytania są od razu publikowane czy też muszą być najpierw zatwierdzone przez nauczyciela
 • Jaka będzie liczba punktów przyznanych zadanym pytaniom i udzielonym odpowiedziom
 • Użytkownicy z jakimi „rolami” mogą dodawać pytania
 • Jakie typy pytań można dodać do bazy
 • Czy studenci mogą oceniać pytania
 • Czy studenci mogą komentować pytania
Ustawienia StudentQuiz

Aby dodać StudentQuiz do kursu – należy włączyć tryb edycji, a następnie przyciskiem Dodaj aktywność lub zasób wybrać z listy StudentQuiz.

W pierwszym kroku w zakładce Ogólne znajdują się takie pola do uzupełnienia jak nazwa (obowiązkowe) oraz opis (opcjonalne).

student quiz 2

Publikowanie pytań

Opcja publikowanie pytań dotyczy tylko nowo tworzonych pytań.  Domyślnie ustawioną odpowiedzią jest Automatycznie publikuj nowe pytania. Oznacza ona, że prowadzący zezwala na automatyczne publikowanie nowych pytań w bazie pytań.

Prowadzący ma możliwość włączenia opcji wymagaj zatwierdzenia przed ich opublikowaniem – przy wyborze tej opcji pytanie nie pojawi się w puli dopóki nie zostanie zatwierdzone przez prowadzącego.

publikowanie pytan

Kolejna sekcja to ustawienia rankingu.

Dostępne są tu poniższe opcje:

 • Make students anonymous – domyślnie zaznaczona opcja. Oznacza, że studenci będą anonimowo tworzyć pytania. Aby to zmienić należy odznaczyć opcję
 • Utworzony czynnik ryzyka – liczba punktów przyznawana za każde opublikowane pytanie
 • Zatwierdzony czynnik ryzyka – liczba punktów przyznawana za każde zatwierdzone przez prowadzącego pytanie
 • Ostatni współczynnik oceny poprawnej odpowiedzi – liczba punktów przyznawana za każdą poprawną odpowiedź przy ostatniej próbie
 • Ostatni współczynnik błędnej odpowiedzi – liczba punktów (minusowych) przyznawana za każdą błędną lub częściowo błędną odpowiedź przy ostatniej próbie
 • Wyklucz role w rankingu – Zaznaczone role są ukryte w rankingach, zarejestrowani użytkownicy w tych rolach mogą nadal normalnie uczestniczyć w aktywności

Kolejna zakładka to ustawienia pytania.

Z polu dozwolone typy pytań można wskazać jakie typy pytań będą mogli tworzyć studenci.

typy pytań

Ustawienia komentarzy i ocen – w tej sekcji można zmodyfikować ustawienia dotyczące oceny i komentowania (czy mają być wymuszane) oraz jeżeli opcja komentarzy zostanie włączona – określić czas edycji komentarzy w minutach.

komentarze

Zakładka dostępność pozwala określić kiedy będzie możliwe przesyłanie pytań i odpowiedzi.

W ustawieniach powiadomień można wskazać jak często będą przychodzić do studenta powiadomienia na skrzynkę email np. o tym, że prowadzący zaakceptował dodane pytanie.

Na koniec aby zatwierdzić zapisanie ustawień należy wybrać Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.

Korzystanie z modułu - student

Przy ustawieniach domyślnych, student po wejściu do modułu ma możliwość dodawania nowych pytań. Jednocześnie ma wgląd w okno informacyjne dotyczące statusu pytań.

nowe pytania

Przy dodawaniu pytania student  może wybrać te typy pytań, które prowadzący oznaczył wcześniej jako możliwe do dodawania.

Poniżej znajduje się okno podglądu bazy pytań StudentQuizu z poziomu studenta.

W momencie gdy prowadzący oznaczy utworzone pytanie jako zaakceptowane lub odrzucone – pojawiają się przy nim albo zielone albo czerwone oznaczenia.

Po zmianie statusu pytania przez prowadzącego (np. akceptacja) – na skrzynkę mailową studenta przychodzi powiadomienie.powiadomienia

Student pod przyciskiem Start Quiz może przetestować działanie pytań. Pod pytaniem po udzieleniu odpowiedzi – może on dokonać oceny pytania (w skali gwiazdkowej) i dodać komentarz.

Korzystanie z modułu - prowadzący

Widok StudentQuizu u prowadzącego różni się tym od widoku studenta, że ma on możliwość modyfikacji m.in. statusu pytań. Prowadzący ma dostęp do opcji Change state, Usuń i Przenieś do.

Po wybraniu przycisku zmiany statusu pytania  (change state), prowadzący ma możliwość oznaczenia pytania jako zaakceptowane lub niezaakceptowane.

prowadzący student quiz

Potwierdzeniem zmiany statusu pytania są oznaczenia pojawiające się przy pytaniach (zielone zaakceptowane, czerwone niezaakceptowane).

student quiz 3

student quiz 4