Szyfrowanie

Czym jest szyfrowanie?

Szyfrowanie urządzeń służy ochronie danych zawartych w urządzeniu przed dostępem niepowołanych osób, na wypadek zagubienia, kradzieży czy jego utylizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń zawierających dane osobowe.

Podczas procesu szyfrowania dane zapisane w urządzeniu są zmieniane w taki sposób, aby niemożliwe było ich odczytanie przez osoby, które nie posiadające klucza (czyli przez osoby, które nie wpiszą poprawnego hasła).

uwagaUWAGA! O tym, które urządzenia mają być szyfrowane, decyduje Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Jagiellońskim (http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt).