Szyfrowanie dysku przy pomocy VeraCrypt

ikonka uwagaUWAGA! Podczas szyfrowania dysk będzie formatowany, dlatego zaleca się przeniesienie wszystkich danych na inny dysk.

Krok 1 - Pobranie VeraCrypt

VeraCrypt pobieramy tylko i wyłącznie z oficjalnej strony producenta: https://www.VeraCrypt.fr/en/Downloads.html

ikonka uwaga

UWAGA! Skorzystanie z innych stron (np. wskazanych przez Google) niesie ze sobą ryzyko pobrania przerobionego oprogramowania z lukami bezpieczeństwa.


Należy pobrać wersję odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 2 - Instalacja

Pobrany program należy zainstalować i uruchomić. Sugeruje się instalację w domyślnych ustawieniach.

Krok 3 - Ustawienie języka

Przewodnik dotyczy interfejsu programu VeraCrypt w języku polskim. Dlatego pierwszym krokiem po uruchomieniu VeraCrypt będzie zmiana języka.

Aby zmienić język, należy kliknąć Settings >> Language…, wybrać język polski z listy i zatwierdzić.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 4 - Podłączenie dysku USB

Przed rozpoczęciem szyfrowania należy podłączyć przenośny dysk do portu USB oraz uruchomić aplikację VeraCrypt.

Krok 5 - Uruchomienie procedury szyfrowania

Aby rozpocząć szyfrowanie dysku, należy kliknąć Utwórz wolumen.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Następnie należ wybrać Zaszyfruj bezsystemową partycję lub dysk i kliknąć Dalej.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 6 - Wybór typu wolumenu

Kolejnym krokiem jest wybór typu wolumenu. Należy pozostawić domyślne ustawienie Standardowy wolumen VeraCrypt i kliknąć Dalej.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 7 - Wybór lokalizacji wolumenu

Kolejny etap szyfrowania to wybór lokalizacji wolumenu.

Na początek trzeba kliknąć Wybierz urządzenie.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Następnie należy zaznaczyć partycję na dysku wymiennym (partycję, nie sam dysk!) i kliknąć OK.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Następnie należy kliknąć Dalej.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Na koniec trzeba wybrać Tryb tworzenia wolumenu. Sugeruje się wybór Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 8 - Wybór opcji szyfrowania

VeraCrypt pozwala na wybór wielu form szyfrowania dysku. Biorąc pod uwagę potrzeby UJ, domyślny algorytm jest optymalny – zapewnia wystarczające bezpieczeństwo bez negatywnego wpływu na wydajność komputera. Dlatego zaleca się pozostawienie domyślnych ustawień i kliknięcie Dalej.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 9 - Wybór wielkości woluminu

W następnym kroku można wybrać wielkość partycji. Domyślnie zostanie wykorzystana cała wolna przestrzeń na dysku.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 10 - Tworzenia hasła

Kolejny krok to utworzenie hasła.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 11 – Wybór dużych plików

Jeśli zachodzi potrzeba korzystania z dużych plików (4GB i więcej), należy przestawić Duże pliki na Tak i kliknąć Dalej.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Krok 12 - Szyfrowanie

Na następnym ekranie możemy przy pomocy ruchów myszy w oknie programu poprawić jakość generowanego klucza. Gdy pasek postępu dojdzie do końca, można kliknąć Sformatuj.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Następnie trzeba zatwierdzić klikając Tak.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Jeśli z jakiegoś powodu trzeba przerwać szyfrowanie (np. wyłączyć komputer), należy kliknąć Przerwij.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
Korzystanie z zaszyfrowanego dysku

Po podłączeniu zaszyfrowanego dysku przenośnego do komputera pojawi się komunikat o konieczności formatowania dysku.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
ikonka uwaga

UWAGA! Nie należy klikać Formatuj dysk, ponieważ w takiej sytuacji cała zawartość zaszyfrowanego dysku zostanie bezpowrotnie usunięta.

Aby korzystać z dysku, najpierw należy uruchomić program VeraCrypt.

Następnie należy wybrać wolną literę dysku i kliknąć Podłącz automatycznie.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Na kolejnym etapie należy podać hasło i kliknąć OK.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Pojawi się komunikat o odszyfrowywaniu. Oczekiwanie trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, ale w skrajnych przypadkach może trwać dłużej. Gdy ten etap się zakończy, dysk jest gotowy do pracy – będzie dostępny tak samo jak każdy inny napęd przenośny.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury

Aby zakończyć pracę z zaszyfrowanym dyskiem przenośnym, należy go odłączyć. Najlepiej skorzystać z funkcji odłączani w programie VeraCrypt. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaszyfrowanym dysku i kliknąć Odłącz.

Zrzut ekranu prezentujący krok procedury
ikonka uwaga

UWAGA! Pominięcie odłączenia dysku przenośnego zaszyfrowanego w programie VeraCrypt niesie za sobą ryzyko bezpowrotnej utraty danych na dysku, a w skrajnych przypadkach restartem komputera lub pojawieniem się niebieskiego ekranu.