Grupy

W ramach kursu, prowadzący ma możliwość utworzenia grup o dowolnym składzie.

Aby tego dokonać, należy wejść na stronę główną kursu, a następnie w menu po lewej stronie wybrać zakładkę  UCZESTNICY. 

podgrupy

W nowo otwartym oknie będzie dostępna ikonka koła zębatego, pod którą znajduje się przycisk GRUPY.

uczestnicy_grupy

Po wybraniu tej opcji, wyświetli się panel z przyciskiem UTWÓRZ GRUPĘ.

podgrupy

Na tym etapie należy uzupełnić pole NAZWA GRUPY.

podgrupy

Po utworzeniu nowej grupy pojawi się okienko z listą uczestników kursu. Klikając w poszczególne nazwiska można dodać nowych uczestników wybierając przycisk DODAJ. Osoby dodane do grupy pojawią się w okienku po lewej stronie. W ten sposób utworzona została grupa w ramach kursu.

podgrupy