Jak utworzyć grupy w ramach kursu?

W ramach kursu, prowadzący ma możliwość utworzenia mniejszych grup, a następnie ograniczenia dostępu do konkretnego zasobu dla wskazanej grupy.


Aby tego dokonać, należy wejść na stronę kursu na Pegazie, a następnie po lewej stronie wybrać panel UCZESTNICY. 

W nowo otwartym oknie będzie dostępna ikonka koła zębatego, pod którą znajduje się przycisk GRUPY.

uczestnicy_grupy

Po wybraniu tej opcji, wyświetli się panel z przyciskiem UTWÓRZ GRUPĘ.

Na tym etapie należy uzupełnić pole NAZWA GRUPY.

Po utworzeniu nowej grupy pojawi się okienko z listą uczestników kursu. Klikając w poszczególne nazwiska mozna dodać nowych uczestników wybierając przycisk DODAJ. Osoby dodane do grupy pojawią się w okienku po lewej stronie. W ten sposób utworzona została grupa w ramach kursu.


OGRANICZENIE DOSTĘPU

Po utworzeniu grupy, kolejnym krokiem jest ograniczenie dostępu do wybranego zasobu lub aktywności dla wskazanej grupy.

Takie ograniczenie można nadać w przypadku egzaminów np. dla pokoju monitoringu BBB lub egzaminu pisemnego/testowego.

Poniżej zaprezentowane zostało ograniczenie dostępu na przykładzie aktywności test/quiz.

Aby wprowadzić ograniczenie dostępu należy przejść na stronę kursu, odnaleźć wybrany zasób, a następnie przy pomocy opcji MODYFIKUJ – wybrać przycisk EDYTUJ USTAWIENIA.

W zakładce OGRANICZ DOSTĘP znajduje się przycisk DODAJ OGRANICZENIE.  

W kolejnym oknie wybieramy ograniczenie dla GRUPY.

Z rozwijalnej listy można wybrać nazwę wcześniej utworzonej grupy.

Określono w ten sposób warunek dostępu do testu – tylko dla uczestników wskazanej grupy.

Od tej pory na stronie głównej kursu dla osób spoza grupy wyświetla się poniższy komunikat z informacją o ograniczonym dostępie do egzaminu.