Tworzenie interaktywnych elementów (H5P)

Prowadzący na platformie Pegaz w celu zwiększania interaktywności w kursie ma możliwość dodawania Modułów Interaktywnych (H5P). Dodawanie nowego zasobu interaktywnego przebiega w II etapachPierwszy etap polega na przygotowaniu zasobów, które następnie w II etapie można zamieścić na stronie kursu.

ETAP I

Aby utworzyć nowy zasób interaktywny nalezy przejść do zakładki MODUŁY INTERAKTYWNE po lewej stronie. interaktywne Następnie po prawej stronie znajduje się przycisk DODAJ, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z zasobami interaktywnymi. Z dostępnej listy wybieramy interesujący zasób.    INFORMACJE O NAJPOPULARNIEJSZYCH ZASOBACH INTERAKTYWNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W DALSZEJ CZĘŚCI TEKSTU

Po dodaniu zasobu w zakładce MODUŁY INTERAKTYWNE widoczne są dotychczasowo dodane zasoby. 

ETAP II

Po utworzeniu modułu kolejnym krokiem jest przejście na stronę wybranego kursu, a następnie wykonanie poniższej procedury: WŁĄCZ TRYB EDYCJI -> DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB -> AKTYWNOŚĆ H5P

W polu dodawania aktywności H5P konieczne jest nadanie NAZWY oraz w zakładce PLIKI PROJEKTU wybór poprzez kliknięcie niebieskiej strzałki wcześniej utworzonego zasobu. 

W nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę BANK AKTYWNOŚCI/ZASOBY INTERAKTYWNE i z dostępnej listy wybrać zasób do dodania.

 Operację potwierdzamy przyciskiem WYBIERZ TEN PLIK.

W ten sposób został na stronie kursu utworzony nowy zasób interaktywny. 

Wybrane zasoby


Zasoby tworzone podczas I etapu dodawania posiadają zbliżoną procedurę tworzenia. Poniżej zostały przedstawione najpopularniejsze z nich.


 

Typ zawartości „Harmonijka” może być używany do prezentowania tekstu, gdy jest ograniczona ilość miejsca w pionie. Treść wewnątrz Harmonijki jest wyświetlana w rozwijanych panelach z tytułem. Każdy panel rozwija się po kliknięciu tytułu.

Po kliknięciu w opcję dodawania zasobu nastąpi otwarcie edytora dodawanego zasobu.

Wymagane do uzupełnienia pola to:

  • Tytuł ogólny całego zasobu
  • Nazwy rozwijalnych paneli oraz ich treść

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://h5p.org/accordion-tutorial

Pytania wielokrotnego wyboru (H5P) mogą mieć jedną lub wiele poprawnych odpowiedzi na pytanie.

Pytania wielokrotnego wyboru mogą być używane samodzielnie lub mogą być używane w zestawach pytań , interaktywnych filmach lub prezentacjach

Wymagane do uzupełnienia pola to tytuł, pytanie, odpowiedź oraz wskazanie która jest poprawna.

W kolejnym oknie znajdują się opcje dotyczące m.in. wyboru czy odpowiedzi mają pojawiać się losowo, możliwość ponownego wypełnienia itd. 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://h5p.org/tutorial-multichoice-question

Sekwencję obrazów np.  zdjęcie przedmiotu, który zmienia się w czasie lub obrazy, które ujawniają coraz więcej szczegółów.

Wśród niezbędnych do ustawienia opcji znajduje się tytuł oraz wybór odpowiednich obrazków.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://h5p.org/agamotto-tutorial

Karty dialogowe umożliwia utworzenie zestawu kart z odpowiednimi słowami lub wyrażeniami po obu stronach kart. Istnieje możliwość dodawania zdjęć do okdrywającej się karty. Należy ustawić pojawiającą się odpowiedź.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://h5p.org/tutorial-dialog-cards

Zestaw kart zawierających obrazek po jednej stronie karty i odpowiadający mu tekst po drugiej stronie. Uczeń proszony jest o wpisanie słowa lub wyrażenia odpowiadającego obrazkowi, przed odwróceniem karty i ujawnieniem poprawnej odpowiedzi. Student klika przycisk SPRAWDŹ ODPOWIEDŹ

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://h5p.org/tutorial-flashcards

Typ zawartości obrazu, który umożliwia użytkownikom interaktywne porównywanie dwóch obrazów. 

Najważniejszym elementem poza tytułem do ustawienia jest obrazek przed i obrazek po przejściu.

Więcej informacji pod linkiem: https:/h5p.org/image-juxtaposition

Typ zawartości gry pamięciowej umożliwia autorom dodawanie własnych obrazów (i opcjonalnego tekstu) do gry pamięciowej. Aby zagrać w grę, studenci wyszukują pary obrazów, które wyświetlą określoną wiadomość tekstową po znalezieniu pasującej pary.

Należy ustawić tytuł, wybrać obrazki oraz teksty do wyświetlenia.

Więcej informacji pod linkiem: https://h5p.org/documentation/content-author-guide/tutorials-for-authors/memory-game

Darmowy rejestrator dźwięku umożliwiający nagranie głosu, odtworzenie lub pobranie swojego nagrania w formacie .wav

Więcej informacji pod linkiem: https://h5p.org/audio-recorder

Typ zawartości „Przeciągnij i upuść” umożliwia studentom przeciągnięcie fragmentu tekstu lub obrazu i upuszczenie go w jednej lub kilku odpowiednich miejscach upuszczania. Dodatkowym wybieranym elementem jest zdjęcie w tle oraz zaznaczenie miejsca upuszczenia elementu.

Więcej informacji pod linkiem: https://h5p.org/tutorial-drag-and-drop-question

Typ treści „Esej” może być wykorzystywany do różnych rodzajów ćwiczeń np. do zdefiniowania słów kluczowych za które będą przyznawane punkty / informacje zwrotne, jeśli uczeń wymieni je w swojej odpowiedzi.

Więcej informacji pod linkiem: https://h5p.org/tutorial-essay

Umożliwia tworzenie wyzwań, w których użytkownik ma odgadnąć odpowiedź na podstawie obrazu. 

Więcej informacji pod linkiem: https://h5p.org/guess-the-answer

Zasób ten umożliwia tworzenie pytań typu prawda / fałsz. 

Więcej informacji pod linkiem: https://h5p.org/true-false