Ustawienia projektu

Ustawienia rozdzielczości projektu

Zaleca się sprawdzenie, czy w ustawieniach projektu wybrana jest odpowiednia rozdzielczość. 

Jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba użycia innej rozdzielczości, zaleca się korzystanie z rozdzielczości 1920 x 1080.

Dostęp do ustawień rozdzielczości projektu, jest możliwy z górnego menu programu pod przyciskiem Settings -> Project Properties

rozdzielczosć

Struktura folderów i zapisywanie pliku projektu

Dobrą praktyką jest zapisywanie projektu w odpowiednim folderze (wcześniej przygotowanym) tak aby nie utracić wyników pracy i aby była możliwość powrotu do jego edycji.

Warto również pomyśleć o odpowiednim uporządkowaniu folderów np. folder z plikami projektu, folder z obrazami, wideo, muzyką itd. 

Przykładowy układ folderów przedstawiono poniżej:

struktura folderów

Aby zapisać plik projektu należy wybrać File, a następnie Save as i wybrać odpowiedni folder na dysku lokalnym.

zapisywanie projektu

Następnie w trakcie montowania filmu, wystarczy nadpisywać w odpowiednich momentach projekt naciskając File -> Save lub skrót klawiaturowy CTRL+S. 

Ustawianie folderu roboczego plików

Program domyślnie wskazał folder przechowywania roboczych plików (automatyczny zapis co kilkadziesiąt minut) na dysku C. Każdy użytkownik może zmienić folder na inny wedle własnego uznania.

Aby to zrobić należy przejść do zakładki programu Settings, a następnie Preferences. 

menu preferencje

Po kliknięciu, otworzy się nowe okno z ustawieniami.

W opcji wyboru Working folder można wskazać wybrany folder zapisu plików przez system.

W polu Automatic save interval, można wskazać co ile minut program ma automatycznie zapisywać projekt.

menu preferencje

Przywracanie ustawień domyślnych widoku

Jeżeli przypadkowo nastąpiło zamknięcie jednego z paneli programu, aby przywrócić domyślny widok wystarczy przejść do ustawień Settings i z rozwijalnej listy wybrać Layout settings -> Switch to -> Default.

Jeżeli natomiast użytkownik celowo dokonał zmiany układu paneli – można zapisać nowy widok pod tą samą opcją wybierając Layout settings -> Save as.

widok

Ustawianie języka

Opcje zmiany języka, są dostępne w zakładce Settings -> Display Language. Można tam z listy dostępnych wskazać wybrany język.
język

Wstecz Przejdź dalej