Aktywacja usługi

Trzeba sprawdzić skrzynkę pocztową i odebrać email aktywacyjny z systemu Webex. 

Następnie należy kliknąć w link aktywacyjny. 

Kolejnym krokiem jest utworzenie hasła.