Licencja i aktywacja

Jak uzyskać licencję Webeksa

Aby uzyskać konto Webeksa, należy wykonać poniższą procedurę:

    1. wymagane jest uzyskanie zgody od Władz macierzystego Wydziału na partycypowanie w kosztach zakupu konta dla danego pracownika Uniwersytetu (połowa kosztów została pokryta, decyzją p. rektora Armena Edigariana z Centralnego Funduszu Rozwoju – realny koszt dla Wydziału wynosi więc niespełna 41,5 PLN za licencję).
    2. po uzyskaniu w/w zgody, należy przesłać potwierdzenie na adres czn@uj.edu.pl
    3. po spełnieniu w/w punktów, konto zostanie założone a na Państwa adres email zostanie wysłana automatyczna wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (czn@uj.edu.pl) lub pod numerami Hepdesku:

https://przewodniki.uj.edu.pl/helpdesk.php

Aktywacja konta

Powiadomienie o utworzeniu konta Webex przychodzi na pocztę akademicką.

Aby aktywować konto, wystarczy nacisnąć przycisk Activate. 

Powiadomienie Webex

Po zalogowaniu, wyświetli się okno zmiany hasła. 

Po dokonanu zmiany hasła, konto jest gotowe do użycia.