Dołączanie studentów

Studenci dołączają się przez link do pokoju (zamieszczony np. w kursie na Pegazie).  

Mogą zainstalować i uruchomić aplikację Webex (postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie) lub dołączyć się z przeglądarki klikając Join from your browser. 

Następnie należy podać imię i nazwisko oraz email. Email nie jest istotny i może być dowolny, ale imię i nazwisko będzie brane pod uwagę przez prowadzącego podczas ustalania obecności. 

UWAGA! Co prawda można wejść do spotkania z poziomu przeglądarki, ale sugerujemy korzystanie z aplikacji z uwagi na większą stabilność, wyższą wydajność na starszym sprzęcie oraz lepszą kompatybilność z mikrofonami i kamerami.


UWAGA!

Studenci łączący się przez telefon muszą zainstalować aplikację i łączyć się przez nią (Join via installed app).


W przypadku skorzystania z opcji dołączania przez telefon zostaną obciążeni opłatami!!!
(Call: xx-xx-xxxxxxxx)